Darbs, pensijas

Algas nodokļa grāmatiņa un tās iegūšana

Algas nodokļa grāmatiņa  (ANG) ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (VID EDS) sadaļa. Kopš 2014. gada 1. jūnija tā ir pieejama tikai elektroniska dokumenta formā un to uztur VID.

 

VID EDS sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” iespējams:  

 

  • uzzināt, kāds ir Jūsu VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
  • atzīmēt galveno ienākumu gūšanas vietu;
  • paziņot darba devējam vai citai institūcijai sensitīvo informāciju par sevi – invaliditāti, politiski represētās personas statusu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;
  • paziņot par personas ņemšanu apgādībā vai apgādības pārtraukšanu;
  • izdrukāt informāciju no ANG.

 

Algas nodokļa grāmatiņa nodrošina neapliekamā minimuma piemērošanu un ļauj veikt ierakstus, uz kuru pamata darba devējs piemēro noteiktos nodokļa atvieglojumus. Ierakstus par apgādībā esošajām personām Algas nodokļa grāmatiņā ir jāveic katram iedzīvotājam pašam.

 

Personām, kam nav piešķirta Algas nodokļu grāmatiņa, ir jāpieslēdzas VID EDS, un pašām tā jāaktivizē, sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” nospiežot pogu “Atvērt” un pēc tam “Saņemt Algas nodokļu grāmatiņu”.

 

Algas nodokļa grāmatiņa ir jāiesniedz personas galvenajā ienākumu gūšanas vietā. Piemēram, ja personai ir divas darba vietas, viņa Algas nodokļa grāmatiņa var iesniegt tikai vienā no tām.

 

Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina Jūsu tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, Jums jāiesniedz VID informācija, kas pamato to piemērošanu. Šie dokumenti Jums jāiesniedz elektroniskā veidā. Atveriet VID EDS sadaļu “Sagatavot dokumentu” un izvēlieties – “No veidlapas”. Pēc tam dokumentu grupā “Citi” atveriet “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, kur varēsiet pievienot skenētu dokumentu un aizpildīt komentāru aili.

 

Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu dokumentu var nosūtīt  VIS, izmantojot e-adresi, vai uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv. Tāpat minētos dokumentus var iesniegt arī papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, pirms tam VID darbiniekam uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

 

Fiziskajām personām, kurām nav iespējams izmantot VID EDS, VID klientu apkalpošanas centros ir nodrošināta palīdzība elektroniskās Algas nodokļa grāmatiņas atvēršanā, kā arī tajā esošās informācijas izdrukāšanā.

Scroll Up