Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti

Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti

Mūsdienās lielākā daļa 18 gadu vecumu sasniegušo jauniešu vēl mācās un viena no dzīves svarīgākajām izvēlēm – par ko kļūt jeb kādu profesiju apgūt – vēl tikai priekšā. Vecāku atbalsts, arī finansiāls, tādā brīdī ir ļoti svarīgs.

 

Pilngadības sasniegšana pati par sevi nav iemesls, lai pārstātu maksāt alimentus-normatīvajos aktos nav noteikts precīzs bērna vecums, kuram iestājoties, vecāku pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus izbeidzas. Abu vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.

 

Lai gan konkrēta robeža vai kritēriji, cik ilgi uzturlīdzekļi jāmaksā pēc pilngadības, normatīvajos aktos nav noteikti, tiek pieņemts – ja bērns turpina izglītoties, uzturlīdzekļi ir jāmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

 

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiks veikta bērniem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas turpina iegūt augstāko izglītību.

 

Plašāka informācija par uzturlīdzekļu saņemšanu pieejama Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas tīmekļa vietnē.

 

Vienkāršākais veids, kā jaunieša vecākam vai aizbildnim pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

Ģimenes valsts pabalsts

  • Par bērnu, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, vecākam turpina maksāt ģimenes valsts pabalstu līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
  • Ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā vai audžuģimenē.

 

Pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecāks par 24 gadiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina izmaksāt Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā, Apdrošināšanas atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, Valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem.

 

Sociālās garantijas bārenim saglabājas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Pilngadību sasniegušam bārenim pienākas palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, īres izdevumu segšana līdz mājokļa jautājuma atrisināšanai, nauda patstāvīgas dzīves uzsākšanai, pabalsts mīkstā inventāra un sadzīves priekšmetu iegādei, ikmēneša pabalsts, turklāt katra pašvaldība var noteikt papildu palīdzību.