Apgādībā esošas personas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

Apgādībā esošas personas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus, apgādībā esošās personas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID), veicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

 

Lai pievienotu apgādājamo, pieslēdzieties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un savā fiziskās personas profilā atveriet algas nodokļa grāmatiņu. Algas nodokļa grāmatiņā sadaļā “Apgādājamie” spiediet pogu “Pievienot apgādājamo”. Parasti sistēma spēj automātiski identificēt personas, kuras drīkst ņemt apgādībā. Šādā gadījumā ir jāizvēlas piedāvātais apgādājamais, jāaizpilda nepieciešamie rekvizīti (sākuma datums, pamatojums, radniecības pakāpe) un jāspiež poga “Apstiprināt”. Ja apgādājamais netiek piedāvāts automātiski, nepieciešams to identificēt, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu.

 

 

Ja Jums vairs nevar piemērot nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu, Jums 10 dienu laikā, jāpaziņo par to VID, norādot apgādības beigu datumu savā Algas nodokļa grāmatiņā.

 

Ja apgādībā esoša persona uzsāk darba attiecības, tad apgādājamās personas statusu zaudē. Taču, piemēram, ja studējoša jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2021.gadā – 250 euro mēnesī), atvieglojums par apgādībā esošu personu vecākam saglabājas.

 

Izņēmums, kad neatkarīgi no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ir, ja studējošais jaunietis līdz 19 gadiem strādā algotu darbu vasaras mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Lai noņemtu personu no apgādājamo uzskaites, varat izmantot kādu no šiem veidiem:

  • Noņemiet apgādājamo personu VID EDS sistēmā. Pieslēdzieties VID EDS un savā fiziskās personas profilā atveriet Algas nodokļu grāmatiņu. Sadaļā “Apgādājamie” noklikšķiniet uz pogas “Pārtraukt”. Norādiet datumu, ar kuru vēlaties pārtraukt apgādību, un noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”.
  • Elektroniski aizpildiet veidlapu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtiet to VID, izmantojot e-adresi, uz oficiālo iestādes e-pasta adresi vid@vid.gov.lv vai, izmantojiet EDS funkcionalitāti “Sarakste ar VID”.