Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Arhīvu dokumenti

Arhīvi ir piemērots resurss, ja meklējat kādas konkrētas ziņas par sevi vai saviem priekštečiem, piemēram, par darba gaitām, mācībām, nekustamā īpašuma piederību, pilsonību, dienestu armijā u.c. Šo informāciju var pieprasīt kā arhīva izziņu vai meklēt patstāvīgi arhīva dokumentos klātienē arhīva lasītavās. Ja konkrēti zināt, kādu dokumentu meklējat un vēlaties pārliecināties par tā atrašanos arhīvā, meklēšanu varat uzsākt izmantojot Latvijas Valsts arhīva datu bāzi, kurā pieejami arhīva fondu un lietu apraksti. Ja datu bāzē esat atradis meklēto dokumentu, pirms došanās uz konkrēto lasītavu sazinieties ar arhīvu un noskaidrojiet reālo dokumenta pieejamību un tā atrašanās vietu.


Daudzi arhīvu dokumenti, pateicoties to digitalizācijai, ir pieejami attālināti un jebkurā laikā. Tāpēc pirms došanās uz arhīvu ir lietderīgi vispirms pārbaudīt elektroniski pieejamos dokumentus, jo tas var paātrināt informācijas ieguves procesu.


Latvijas Nacionālā arhīva veidotās elektroniskās datu bāzes ir pieejamas vienkopus arhīva portālā Arhivi.gov.lv.


Ja vēlaties izpētīt savas dzimtas vēsturi, izmantojiet portāla Raduraksti.arhivi.lv piedāvātās iespējas. Portālā bez maksas pieejami digitalizēti dokumenti, baznīcu grāmatas, 18.-19. gadsimta dvēseļu revīziju saraksti, tautas skaitīšanu materiāli un citi dokumenti, kas izmantojami dzimtas koka veidošanai. Tāpat pieejama Latvijas iedzīvotāju datu bāze (20. gs. 20.–30. gadi), kā arī citi arhīva dokumenti – kartes, Rīgas Melngalvju sabiedrības arhīvs u.c. Lai saņemtu piekļuvi datiem, Jums ir jāreģistrējas kā sistēmas lietotājam, aizpildot reģistrācijas formu.


Latvijas Valsts arhīva izveidotais Deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts nodrošina iespēju pārbaudīt, vai Jūsu radinieki vai kādi citi Jums zināmi cilvēki ir bijuši deportēto Latvijas iedzīvotāju vidū. Pārbaude ir bezmaksas un veicama ierakstot portāla meklētājā personu vārdus un uzvārdus.


Lai skatītu arhīvu dokumentus, kas aptver plašāku teritoriju par tagadējo Latviju, apmeklējiet “Pārrobežu e-arhīva” portālu Earchive-estlatrus.eu. Tiešsaistē bez maksas iespējams iepazīties ar 19. gadsimta dokumentiem no Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīviem. Portālā iekļautas Tartu, Rīgas un Sanktpēterburgas augstāko izglītības iestāžu studentu un pasniedzēju lietas, kartes, baznīcu grāmatas un dažādi citi dokumenti. Interesējošos dokumentus varat meklēt, izmantojot atlasīšanas filtru vai ierakstot atslēgas vārdus portāla meklētājā.


Pētot konkrētu pagātnes personību dzīves gaitas, var būt noderīgi ielūkoties Latvijas Universitātes studentu datu bāzē, kurā bez maksas pieejama informācija par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē, un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīvā.


Latvijas Nacionālā arhīva uzturētajā LPSR VDK dokumentu arhīvā iespējams bez maksas iepazīties ar dokumentiem, kuri liecina par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas (VDK) darbību Latvijas okupācijas laikā. Arhīvā pieejamie dokumenti satur to personu vārdus un uzvārdus, kuras kaut kādā veidā bija iesaistītas VDK darbībā. Liela daļa dokumentu ir krievu valodā un rokrakstā. Atsevišķi dokumenti arhīvā pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Piemēram, VDK operatīvo darbinieku kartotēka. Pirms dokumentu izpētes ieteicams iepazīties ar portālā pieejamajiem palīgmateriāliem.

Scroll Up