Arodbiedrības

Arodbiedrības

Arodbiedrību kā neatkarīgu nevalstisko organizāciju un darbību regulē Arodbiedrību likums.

 

Darbinieki savu interešu aizstāvību var īstenot paši, ar darbinieku arodbiedrības palīdzību vai ar darbinieku pilnvarotu pārstāvju starpniecību, kurus ievēlējuši uzņēmuma darbinieki.

 

Ikvienam ir tiesības brīvi, bez jebkādas diskriminācijas dibināt arodbiedrību un, ievērojot arodbiedrības statūtus, iestāties tajā, kā arī tiesības neiestāties arodbiedrībā.

 

Darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā 6 mēnešus, izņemot gadījumus, ja:

 

  • darbiniekam ir noteikts pārbaudes laiks;
  • darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
  • tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

 

Savukārt, ja līgumu paredzēts uzteikt pamatojoties uz to, ka darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ (to apliecina ārsta atzinumus), kā arī ilgstošas darbnespējas dēļ, darba devējam ir iepriekš par iecerēto jāinformē arodbiedrību un jākonsultējas ar to.

 

Plašāka informācija par arodbiedrībām un iespējām tajās iesaistīties pieejama Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības tīmekļa vietnē.