Veselība

Arodslimības

Arodslimības ir atsevišķām darbinieku kategorijām raksturīgas slimības, kuru cēlonis ir darba vides fizikālie, ķīmiskie, higiēniskie, bioloģiskie un psiholoģiskie faktori. Lēmumu par arodslimības diagnozi pieņem ārstu komisija.

 

Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) jāiesniedz:

 • iesniegums atlīdzības piešķiršanai;
 • atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt:

VSAA izmaksā:

 • Slimības pabalstu;
 • Atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
 • Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu arodslimnieka nāves gadījumā
 • Atlīdzību par papildus izdevumiem;
 • Apbedīšanas pabalstu.

Apdrošināšanas gadījumos, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) nosaka darbspēju zaudējumu, kas ir lielāks par 25%, VSAA apdrošinātajai personai piešķir atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Šī atlīdzība tiek izmaksāta par katru mēnesi, sākot ar darbspēju zaudējuma noteikšanas dienu, ņemot vērā personas darbspēju zaudējumu un mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Informāciju par personas invaliditāti un atzinumiem VDEĀVK nodod VSAA elektroniski nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas. VDEĀVK izsniedz lēmumu par invaliditāti un darbspēju zaudējumu %.

 

Lai saņemtu papildu izdevumu apmaksu, nepieciešami šādi dokumenti:

 • ārstējošā ārsta izsniegta medicīniskā veidlapa 027/u “Izraksts no ambulatorā /stacionārā slimnieka medicīniskās kartes,” ko var aizstāt ar izrakstu no slimības vēstures vai konsultanta slēdzienu.
  Svarīgi, ka minētajos dokumentos ir norādīts par attiecīgās ārstēšanas vai cita veselības uzlabošanas pakalpojuma nepieciešamību,
 • dokumenti, kas apliecina attiecīgo izdevumu samaksu – čeki un kvītis;
 • cietušās personas vai tās pilnvarotās personas pieprasījums par pakalpojumu apmaksu;

Vairāk par apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

Scroll Up