Arodsaslimšana

Arodsaslimšana

Arodslimības ir atsevišķām darbinieku kategorijām raksturīgas slimības, kuru cēlonis ir darba vides fizikālie, ķīmiskie, higiēniskie, bioloģiskie un psiholoģiskie faktori. Lēmumu par arodslimības diagnozi pieņem ārstu komisija.

 

Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) jāiesniedz:

  • iesniegums atlīdzības piešķiršanai;
  • atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

 
Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt:

 
Apdrošināšanas gadījumos, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) nosaka darbspēju zaudējumu, kas ir lielāks par 25%, VSAA apdrošinātajai personai piešķir atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Šī atlīdzība tiek izmaksāta par katru mēnesi, sākot ar darbspēju zaudējuma noteikšanas dienu, ņemot vērā personas darbspēju zaudējumu un mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Informāciju par personas invaliditāti un atzinumiem VDEĀVK nodod VSAA elektroniski nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas. VDEĀVK izsniedz lēmumu par invaliditāti un darbspēju zaudējumu %.

 

Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kompensē papildu izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ. VSAA atlīdzina izdevumus par ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī citus izdevumus (piemēram, medikamentus, ceļa izdevumus), kas saistīti ar traumas vai arodslimības ārstēšanu.

Vairāk par apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību lasiet VSAA tīmekļa vietnē.