Darbs, pensijas

Ārvalstu pensijas saņemšana

Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādāts kopējs regulējums sociālajai drošībai – Regula 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (turpmāk tekstā – Regula), taču katrā valstī pensija ir jānopelna pēc tās likumiem. Ar katras valsts pensiju shēmu var iepazīties Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Ja vēlaties doties dzīvot uz citu dalībvalsti vai īslaicīgi tur pastrādāt, tad Latvijā veiktās iemaksas un tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem nezaudējat. Ir iespējams vienlaikus saņemt arī divas pensijas, ievērojot katrā valstī noteiktās tiesību normas.


Regulas galvenie pamatprincipi:

  • katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem;
  • persona ir pakļauta tikai vienas valsts tiesību aktiem, lai novērstu divu vai vairāku valstu apdrošināšanas periodu pārklāšanos;
  • tiesību noteikšanā uz pensiju var ņemt vērā citas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalsts apdrošināšanas periodus.

Ja uzsākat likumīgi strādāt kādā no ES/EEZ dalībvalstīm, Jums ir tiesības iesaistīties šīs valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā.


Katrai dalībvalstij ir savas tiesību normas, kas tiek piemērotas tiesību noteikšanā uz pensiju, piemēram, attiecībā uz iemaksu likmēm, pensionēšanās vecumu, nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, kā arī citiem nosacījumiem. Pensionēšanās vecumu ES/EEZ dalībvalstīs var apskatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tīmekļa vietnē.


Vairāk informācijas par pensiju aprēķināšanas kārtību, kā arī par pensijas pieprasījuma iesniegšanas kārtību un izmaksu ES/EEZ dalībvalstīs dzīvojošām personām, var lasīt VSAA tīmekļa vietnē.


Latvijas Republikai ir noslēgti divpusējie starpvalstu līgumi par sadarbību sociālās drošības jomā, lai strādājot citā valstī, būtu iespējams saglabāt pensiju par darba periodiem attiecīgajā valstī un ļautu brīvi strādāt arī citur, tā sekmējot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, kā arī novēršot tiesības uz pensiju pārklāšanos un sociālo neaizsargātību atšķirīgu nosacījumu gadījumā. Šādi līgumi par sadarbību sociālās drošības jomā ir noslēgti ar Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, Kanādu, Austrāliju un Gērnsiju. Tāpat ir līgums ar ASV par savstarpēju pensiju izmaksu, kurš paredz ierobežotākas tiesības, nekā līgumi par sadarbību sociālās drošības jomā.


Informāciju par starpvalstu līgumu piemērošanu var lasīt VSAA tīmekļa vietnē.

Gada ienākumu deklarācija

Ja esat Latvijas rezidents (iekšzemes nodokļu maksātājs) un taksācijas gadā (kalendāra gadā) esat guvis ienākumus ārvalstīs, taksācijas gadam (kalendāra gadam) sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam (ar apliekamiem ienākumiem gadā no 62 800 eiro – no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam) Jums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.


Plašāku informāciju par gada ienākumu deklarāciju un tās iesniegšanu lasiet VID tīmekļa vietnē, kā arī dzīves situācijas aprakstā Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Scroll Up