Veselība

Asins un orgānu ziedošana

Viena no labas veselības priekšrocībām ir arī iespēja būt par donoru kādam, kuram ir veselības problēmas, vai pat kādam, kuram veselības dēļ ir apdraudēta dzīvība.

 

Valsts asinsdonoru centra (VADC) tīmekļa vietnē pārbaudiet, vai Jūs varat kļūt par asinsdonoru. Turpat varat aizpildīt asins donora anketu un donora pieteikumu, norādot Jums vēlamo donācijas laiku un vietu. Ja zināt savu asinsgrupu, Jūs VADC tīmekļa vietnē varat sekot līdzi asins krājumam un, ja atbilstat visiem donora kritērijiem, pieteikties uz asins nodošanu gadījumā, ja krājumā aptrūkstas tieši Jūsu asinsgrupas asinis. Taču ņemiet vērā atļauto asins nodošanas biežumu – vīriešiem asinis atļauts nodot līdz 6 reizēm gadā, bet sievietēm iesaka ne vairāk kā 4 reizes 12 mēnešu periodā. Starp asins nodošanas reizēm jāievēro pilnu 9 nedēļu intervāls. Viena gada laikā ziedojot asinis sešas reizes, vīriešiem pēc tam jāievēro 3 mēnešu pārtraukums. Pirms katras asins ziedošanas reizes ieteicams iepazīties ar ieteikumiem pirms un pēc asins ziedošanas. Ja asinis nododat sava darba laikā, Darba likums paredz, ka, saskaņojot ar darba devēju, tā Jums ir attaisnota prombūtne, pēc kuras Jums pienākas apmaksāta atpūtas diena. Šādu atpūtas dienu parasti piešķir nākamajā darba dienā pēc asins nodošanas, taču to drīkst izmantot arī vēlāk, par to vienojoties ar darba devēju.

 

Risinot neauglības jautājumu, aktuāla ir arī nepieciešamība pēc olšūnu un spermas donoriem. Šo ģenētisko materiālu ziedošana ir ārstniecības iestāžu kompetencē, kuras specializējušās attiecīgajos jautājumos.

 

Katrai pilngadīgai personai ir tiesības savas dzīves laikā izteikt gribu aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Šo gribu iespējams paust, iesniedzot iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP). Visērtāk to darīt portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves”. Pakalpojums pieejams portālā autentificējoties tikai ar drošu elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Saeimas 2019. gada 16. maija lēmums paredz, ka no 2021. gada 1. februāra katra pilngadīga persona šo izvēli varēs atzīmēt E-veselības sistēmā.

 

Katrai personai savas dzīves laikā ir iespēja mainīt savu izdarīto izvēli.

 

Dzīvam orgānu donoram, kurš savas dzīves laikā jau ir ziedojis kādu orgānu, ir tiesības līdz mūža beigām saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību bez maksas.

 

Situācijās, kad Fizisko personu reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu vai atļauju izmantot tā ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, šā cilvēka tuviniekiem (laulātajam, vecākiem, pilngadīgajiem bērniem, brāļiem vai māsām) ir tiesības rakstveidā informēt ārstniecības iestādi (audu un orgānu ieguves centrus) par viņa dzīves laikā izteikto gribu.

Scroll Up