Uzņēmējdarbība

Atbalsta iespējas

Informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var iegūt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  vai Valsts lauku tīkla filiālēm visā Latvijā, kā arī Zemkopības ministrijasun Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietņu sadaļās “ES atbalsts”.

 

Atbalstu iespējams saņemt, arī izmantojot LEADER pasākumus “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Scroll Up