Izglītība

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Aktualizēts: 06.05.2021.

 

Studiju laiks augstākās izglītības iestādēs ikviena studenta dzīvē ir saistīts ar jauniem izaicinājumiem un pienākumiem, tāpēc svarīgi ir apzināties pieejamās atbalsta iespējas dažādu izglītības procesu ietvaros, kuras sniedz un nodrošina izglītības iestāžu personāls, karjeras centri, valsts institūcijas un to pārvaldībā esošie e-pakalpojumi veiksmīgākai dažādu jautājumu atrisināšanai.

Finansiālais atbalsts

Studiju un studējošā kredīts Studentiem ir pieejams trīs veidu finansiālais atbalsts: studiju un studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu,...

Atbalsts studijās – mentorings, studentu korporācijas, psiholoģiskais atbalsts

Mentorings Viens no atbalsta veidiem, kas pieejams studentiem augstākās izglītības iestādēs, ir mentoringa programma. Par mentoringa programmu varat interesēties savā...

Karjeras iespējas un prakse

Studentu izaugsmi un praktiskas darba pieredzes iegūšanu augstākās izglītības iestādēs veicina dažādas aktivitātes, piemēram, karjeras konsultācijas, iespēja veikt profesionālo praksi...

Starptautiskās apmaiņas programmas

Ar informāciju par starptautiskām apmaiņas programmām, studiju un prakses mobilitātēm varat iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Studentiem“, kā arī...

Sociālais atbalsts

Dienesta viesnīcas Vairākas augstākās izglītības iestādes sniedz iespēju studentiem īrēt telpu savās dienesta viesnīcās. Augstākās izglītības iestāžu dienesta viesnīcās ir...

Atbalsts studentiem ar īpašām vajadzībām

Studentiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešama īpaša pieeja un atbalsts, augstākās izglītības iestādes Latvijā cenšas pielāgot vidi un mācību procesu....

Ziņošana par pārkāpumiem

Pārkāpumi izglītības procesāAugstākās izglītības iestāžu studentiem ir tiesības ziņot par pārkāpumiem izglītības procesā. Savu tiesību pārzināšana un pienākumu ievērošana padara...

Scroll Up