Darbs, pensijas

Atbalsts darba meklētājiem pēc 55 gadu vecuma

Atrast savai kvalifikācijai atbilstošu darbu pēc 55 gadu vecuma var būt visai izaicinoši, tāpēc ieteicams izmantot valsts atbalsta pasākumus pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbināšanai. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā subsidēto darba vietu programmu, kā arī stāšanos algotā pagaidu darbā.


Vairāk lasiet saistītajā dzīves situācijas aprakstā “Darba zaudēšana un meklēšana“.


NVA CV un vakanču portālā iespējams elektroniski pieteikties vakancei. Ik dienu portālā tiek papildināta datu bāze ar aktuālām vakancēm, kurām varat pieteikties.

Izglītības iespējas pieaugušajiem

Ja esat izlēmis pārkvalificēties vai vēlaties profesionāli pilnveidoties, Jūs varat izmantot dažādās apmācību iespējas pieaugušajiem. Par mūžizglītību un pieaugušo izglītību uzziniet vairāk dzīves situācijas aprakstā “Studijas un mūžizglītība“.


Ja esat zaudējis darbu un reģistrēts kā bezdarbnieks, tad izmantojiet Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātās mācību iespējas. NVA piedāvā dažādas apmācību iespējas bezdarbniekiem:


Apmācību jomu un profesiju sarakstu, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu

Strādājoša pensionāra nodokļu nomaksa

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka pensija ir ar nodokli apliekams ienākums. Par ienākuma nodokļa likmēm un neapliekamo minimumu vairāk lasiet Valsts sociālās apdrošināšanas (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnēs.


Strādājoša pensionāra saņemtajai algai nepiemēro neapliekamo minimumu.  Ja darbavietā algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta, tad algai piemēro nodokļa  likmi 23%. Ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam, tad darba devējs algai līdz 1667 eiro mēnesī piemēros nodokļa likmi 20%, bet pārsniegumam – 23%.

Ja nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23% apmērā arī tad, ja algota darba ienākumi ir līdz 1667 eiro.


Ja algas nodokļa grāmatiņā ir norādīta atzīme par invaliditāti (to var izdarīt tikai pats pensionārs), tad ienākuma gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro papildu atvieglojumu – 120 eiro – par 3. grupas invaliditāti, 154 eiro – par 1. un 2. grupas invaliditāti.


No 2018. gada ieviestais progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecas uz visiem ienākumiem, kurus gada laikā summē, lai noteiktu piemērojamo nodokļa likmi.

Scroll Up