Izglītība

Atbalsts studijās – mentorings, studentu korporācijas, psiholoģiskais atbalsts

Mentorings

Viens no atbalsta veidiem, kas pieejams studentiem augstākās izglītības iestādēs, ir mentoringa programma. Par mentoringa programmu varat interesēties savā izvēlētājā augstākās izglītības iestādē. Bieži vien šī mentoringa programma konkrētā augstākās izglītības iestādē ir saistīta ar mērķi atbalstīt pirmā kursa studentu veiksmīgu iekļaušanos studiju vidē, ar vecāko kursu studentu starpniecību palīdzot izprast augstākās izglītības iestādē esošo kārtību, kā arī sniedzot atbalstu neskaidrību gadījumā.

 

Mentoringa programmu biežāk izvirzītie uzdevumi:

 

  • attīstīt sociālās saites starp studējošajiem;
  • atvieglot ātru studentu iepazīstināšanu ar augstākās izglītības iestādes struktūrvienībām un iekšējo kārtību;
  • veicināt, lai studenti aktīvāk izmantotu atbalsta pakalpojumus, kurus sniedz augstākās izglītības iestāde;
  • motivēt un ieinteresēt studējošos izglītības un nodarbinātības plānošanā;
  • veicināt studentu izpratni par studiju procesu, pieejamām bezmaksas konsultācijām, iesaisti radošajās aktivitātēs un sporta nodarbībās.

Studentu korporācijas

Dalība studentu korporācijās ir lielisks veids, lai iekļautos augstākās izglītības iestāžu vidē. Studentu korporācijās ikdienā ir iespēja satikties ne tikai ar studiju biedriem, bet arī ar jau studijas beigušiem profesionāļiem un dažādu jomu speciālistiem. Dalība korporācijā sniedz plašas iespējas sevis pilnveidošanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Mūsdienās studentu un studenšu korporācijas joprojām vadās pēc to mērķos un devīzēs paustajiem principiem, iestājas par latviešu kultūru, tradīcijām un vērtībām, katra biedra akadēmiskās un personīgās izaugsmes veicināšanu. Latvijā darbojas 23 studentu un 13 studenšu korporācijas. Detalizētāka informācija par korporācijām pieejama tīmekļa vietnēs www.pk.lv (studentiem) un www.spk.lv (studentēm).

Psiholoģiskais atbalsts

Mācības augstākās izglītības iestādē, it īpaši pirmais mācību gads, var būt saistīts ar vairākiem izaicinājumiem, tāpēc vairākas augstākās izglītības iestādes Latvijā piedāvā studentiem psihologa-konsultanta atbalstu.

 

Saistībā ar šādu konsultāciju un atbalsta saņemšanu jāvēršas augstākās izglītības iestādē, kurā studējat. Konsultācijas var palīdzēt labāk izprast pašam sevi, pārdomāt nozīmīgus jautājumus, izprast savas izjūtas, apsvērt rīcības iespējas, izdarīt izvēles. Psiholoģiskās konsultēšanas procesā students kopā ar psihologu risina noteiktas dzīves grūtības vai problēmas, nozīmīgus jautājumus, kas attiecas uz studijām, savstarpējām attiecībām un emocijām.

Scroll Up