Ģimene, bērni

Atbildība likuma priekšā

Lai arī ceļš uz pilngadību ir pilns jauniegūtu tiesību un brīvību, jāuzņemas nopietna atbildība par sevi un savu rīcību. Gan administratīva atbildība, gan kriminālatbildība personai iestājas, sasniedzot 14 gadu vecumu.

 

Administratīvā atbildība

Nepārdomātu rīcību, nezināšanas vai neizdarības rezultātā ikviens var tikt administratīvi sodīts. Administratīvie sodi visbiežāk tiek uzlikti par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, smēķēšanu neatļautās vietās, atrašanās alkoholisko dzērienu, vai citu apreibinošu vielu ietekmē, utt.

 

Ja vēlaties pārbaudīt informāciju par Jums (vai Jūsu nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām), piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī veikt to apmaksu, izmantojiet Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”.

 

 

Savukārt maksas e‑pakalpojumā “Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem” varat elektroniski pieprasīt izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem. Izziņā iespējams papildus iekļaut ziņas arī par kriminālsodāmību. Vajadzības gadījumā, pieprasot izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem, varat norādīt izziņas nepieciešamības iemeslu un iestādi, kurā tā tiks iesniegta.

 

 

 

Kriminālatbildība

Kriminālatbildība ir atbildība par darbību, kas likumā kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums – to iedala noziegumos un kriminālpārkāpumos.

 

Sodāmība ir noziedzīgā nodarījuma sekas, kas atbilstoši smaguma pakāpei, pēc noteikta laika perioda tiek uzskatīta par dzēstu, bet tiks saglabāta Sodu reģistrā.

 

Izmantojot portālā Latvija.lv maksas e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību” ir iespējams elektroniski pieteikt izziņu par fiziskas personas sodāmību.

 

Neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, stādāt tiesu iestāžu sistēmā, apsardzē, dienēt militārajā dienestā, pretendēt uz ierēdņa, Saeimas deputāta amatu utt., nevarēs. Krimināli sodītām personām ir ierobežotas iespējas arī darbā ar bērniem, ieroča saņemšanu, piedalīšanos konkursos u.c., un var būt par šķērsli iebraukšanai un darbam valstīs, ar kurām Latvijai nav bezvīzu režīma. Lai uzzinātu precīzāku informāciju, vēlams sazināties ar attiecīgas valsts vēstniecību vai pārstāvniecību.

Scroll Up