Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana

Latvijā kārtību, kādā notiek atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums. No tā izrietošās atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas vadlīnijas jāievēro ne tikai par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgajām institūcijām, bet arī ikvienam iedzīvotājam, kurš neizbēgami savas dzīves laikā rada atkritumus.


Ņemot vērā atkritumu izcelsmi un īpašības, tie tiek iedalīti trīs galvenos veidos:

  • sadzīves atkritumi – virtuves atkritumi, papīrs, kartons, plastmasa, audumi, koks, stikls, dažāda veida iepakojums, metāls, pelni, lielgabarīta atkritumi (piem., mēbeles, gultas, matrači, liela izmēra paklāji u.c.);
  • bīstamie atkritumi – sadzīves ķīmija, krāsvielas, elektriskās un elektroniskās ierīces un iekārtas u.c., kas var saturēt bīstamas vielas vai kurām piemīt īpašības, kas klasificējamas kā bīstamas;
  • ražošanas atkritumi – radušies ražošanā vai būvniecībā (ēku celtniecības, renovācijas vai nojaukšanas rezultātā – betons, koksne, metāli, rīģipša loksnes, jumta apdares materiāli, t.sk., no azbesta u.c.).

Latvijas teritorija ir sadalīta atkritumu apsaimniekošanas reģionos, kuros katrā darbojas vairāki atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Katrai pašvaldībai ir jārīko konkursi, kurā tā izvēlas savu atkritumu apsaimniekotāju. SIA “Zaļā josta” tīmekļa vietnē Atkritumi.lvLatvijas kartē uzskatāmi attēloti reģioni un tajos ietilpstošie atkritumu apsaimniekotāji.


Pareiza atkritumu apsaimniekošana ir būtiska cilvēku veselībai un apkārtējās vides kvalitātei, tāpēc to jāuztic profesionāliem apsaimniekotājiem. Par to, kur un kā pareizi nodot un šķirot atkritumus, informāciju var saņemt pie sava atkritumu apsaimniekotāja. Tāpat plašu informāciju nodrošina arī ražotāju atbildības sistēmas, piemēram, viena no tām – Latvijas Zaļais punkts savā mājas lapā Zalais.lv nodrošina iespēju uzzināt gan par pareizu atkritumu šķirošanu, gan arī atraktīvā veidā iepazīties ar dažādu atkritumu veidu negatīvo ietekmi uz vidi.


Atšķirīga veida atkritumi prasa arī atšķirīgu pieeju to apsaimniekošanā. Daļu atkritumu iespējams nodot otrreizējai pārstrādei, piemēram, papīru, plastmasu, stiklu un metāla iepakojumu. Tomēr, lai šāda veida atkritumi patiešām nonāktu otrreizējā pārstrādē, tos nepieciešams šķirot un izmest katram veidam paredzētajos šķirošanas konteineros.


Latvijā darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jeb ražotāju atbildības sistēmas, kuras piedāvā komersantiem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm, t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām, nodrošinot radītā (tirgū laistā) apjoma savākšanu un reģenerāciju (pārstrādi), iedzīvotājiem vajadzētu vairāk apzināties, ka ražotājs jau ir samaksājis par šķiroto atkritumu nodošanu pārstrādei, tādejādi nešķirojot atkritumus iedzīvotāji maksā divreiz – pērkot preci samaksā par nodošanu pārstrādei un nešķirojot atkritumus – par šo atkritumu apglabāšanu poligonā.


Plašāka informācija par atkritumu šķirošanas iespējām, atkritumu veidiem, to pārstrādes iespējām, kā arī pieņemšanas vietām Latvijā ir pieejama katras atkritumu apsaimniekošanas sistēmas mājaslapā, kā piemēram, tīmekļa vietnē Atkritumi.lv un AS “Latvijas Zaļais punkts” šķirošanas kartē, kurā iespējams atrast sev tuvāko atkritumu šķirošanas vietu. Kartes izmantojamas, lai sameklētu sev tuvāko vietu, kur pieņem konkrēta veida atkritumus – stiklu, plastmasu, papīru, kartonu, metālu, baterijas, nolietotas riepas, elektropreces, tāpat kartē iespējams atrast tekstila šķirošanas konteinerus – izmetamam apģērbam un audumiem.

Scroll Up