Uzņēmējdarbība

Atļaujas, licences

Dažkārt uzņēmuma darbības specifikas vai noteiktu aktivitāšu dēļ ir nepieciešamas speciālas atļaujas vai licences uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Speciālo atļauju (licenču) piešķiršanu, to termiņa pagarināšanu vai anulēšanu uzrauga likumā noteiktās valsts iestādes.


UR izveidojis valsts iestāžu izsniegto licenču un atļauju sarakstu, kurā apkopota informācija, kādās iestādēs izsniedz šos dokumentus, kā arī norādīti normatīvie akti par licenču un atļauju iegūšanu. Ekonomikas Ministrija izsniedz dažādas speciālās atļaujas (licences) saistībā ar būvniecību, elektroenerģijas ražošanu u. c.


Visizplatītākās speciālās atļaujas (licences):

Scroll Up