Veselība

Attaisnotie izdevumi par veselības aprūpi

Ja esat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs, Jums ir tiesības saņemt kompensāciju (nodokļa pārmaksu) par attaisnotajiem izdevumiem – ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ieskaitot zobārstniecību.

 

Ņemiet vērā – ja strādājat mikrouzņēmumos, esat sezonas laukstrādnieks un patentmaksātājs, vai maksājat IIN tikai par ienākumu no kapitāla pieauguma, nodokļu pārmaksu nevarēsiet atgūt, jo šajos gadījumos netiek maksāta pilna Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Jūsu izdevumu dokumentus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir maksājuši pilnu Iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmi.

 

Lai atgūtu naudu par attaisnotajiem veselības aprūpes pakalpojumu izdevumiem, Jums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijas iesniegšana notiek reizi gadā un tās aizpildīšanai Jums nepieciešami maksājumus apliecinoši dokumenti – čeki, kvītis vai to kopijas. Visērtāk gada ienākumu deklarāciju ir iesniegt elektroniski VID EDS.  Plašāk par deklarācijas iesniegšanu lasiet dzīves situācijas aprakstā “Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?”.

Scroll Up