Lauksaimniecība un vide

Augkopība

Aktualizēts: 15.06.2021.

 

Augkopība ir lauksaimniecības pamatnozare, kurā nodarbojas ar dažādu pārtikā, lopkopībā, rūpniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs izmantojamu kultūraugu audzēšanu.
 
Lai veiksmīgi nodarbotos ar augkopību, ir daudz prasību un pienākumu, kas lauksaimniekam jāievēro un jāveic dažādās valsts un pašvaldību iestādēs.
 
E-pakalpojumi palīdzēs Jums iestāžu pakalpojumus saņemt ērtāk un ātrāk neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas.
 
Augkopības nozares klientiem konsultācijas par e-pakalpojumiem sniedz Zemkopības ministrijas izveidotie Klientu apkalpošanas centri (KAC). Par KAC piedāvātajām iespējām vairāk uzzināsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, kur atradīsiet arī informāciju par Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu piedāvātajiem pakalpojumiem.

Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta klientu un Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju?

Ja esat izlēmis, ka Jūsu nodarbošanās neaprobežosies ar pāris ogu krūmiem vai sakņu dobēm, bet audzēsiet labību, dārzeņus, iekopsiet augļu...

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko...

Augu sēklu audzēšana un pārdošana

Augu sēklas ir nākamās ražas sākums un pamats. No tā, kāds augu sēklas materiāls tiks izmantots augkopībā, cik atbilstoši noteiktajām prasībām...

Fitosanitārā kontrole

Fitosanitārā kontrole ir pasākumu kopums, ko valstu fitosanitārie dienesti veic, lai pasargātu valsti no augu karantīnas organismiem. Atšķirīgus fitosanitārās kontroles...

Augu mēslošana

Katrs augkopis vēlas iegūt pēc iespējas labāku ražu, tādēļ veic augsnes izpēti, augu mēslošanu un cenšas aizsargāt augus pret slimībām...

Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana

Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana ir lauksaimniecības produktu ražošana, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai...

Bioloģiskā augkopība

Bioloģiskā augkopība ir saimniekošanas sistēma, kurā produktus iegūst, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm, nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālmēslus, nezāles, kaitēkļus...

Traktortehnikas reģistrācija un izziņu pieprasīšana

Ja vēlaties iegādāties traktortehniku un/vai traktortehnikas piekabi, vai tā nonākusi Jūsu īpašumā, tai jābūt reģistrētai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA).   Traktortehnikas...

Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalsts

Lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir pieejami dažādi Latvijas valsts atbalsti un atvieglojumi, kas var veicināt uzņēmējdarbību vai sniegt nepieciešamo atbalstu...

Scroll Up