Izglītība

Augstskolas izvēle

Ja esat iepazinies ar savām interešu jomām un ieguvis priekšstatu par to, kāds studiju virziens būtu vispiemērotākais, nākamais solis ir izvēlēties konkrētu studiju programmu.

 

Ar Latvijā akreditēto augstākās izglītības iestāžu sarakstu un kontaktinformāciju var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas  tīmekļa vietnē.

Studiju veids

Augstākajā izglītībā studiju programmas tiek iedalītas pēc līmeņa – pamatstudijas, augstākā līmeņa un doktorantūras studijas. Pirmo divu līmeņu studijas var būt pilna laika un nepilna laika. Pilna laika studijas nozīmē, ka akadēmiskajā gadā tiek iegūti 40 kredītpunkti, t.i., studijām tiek veltītas 40 nedēļas pilna laika studiju darba apjoma. Nepilna laika studijās, savukārt, ir mazāks studiju apjoms viena akadēmiskā gada ietvaros, t.i., mazāk nekā 40 kredītpunkti gadā.

 

Studiju ilgums atkarīgs arī no tā, vai studēsiet akadēmiskā vai profesionālā programmā, kas līdztekus akadēmiskam grādam dos arī profesionālo kvalifikāciju.

Informāciju par:

 • studiju programmām, ko piedāvā augstskola, studiju programmu saturu;
 • programmas studiju vietu skaitu un maksas un budžeta vietu sadalījumu;
 • mācību maksu un mācību maksas atlaidēm;
 • iespējām studiju programmu apgūt klātienē, neklātienē un pilna vai nepilna laika studijās;
 • kārtību, kādā pieteikties noteiktai mācību programmai, prasībām un nepieciešamajiem dokumentiem

lasiet augstākās izglītības iestādes tīmekļa vietnē.

Elektroniska pieteikšanās studijām

Portālā Latvija.lv izmantojot pieejamo e-pakalpojumu “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” iespējams pieteikties studijām divpadsmit Latvijas augstskolās:

 • Banku augstskolā,
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”,
 • Daugavpils Universitātē,
 • Ekonomikas un kultūras augstskolā,
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā,
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
 • Latvijas Universitātē,
 • Liepājas Universitātē,
 • Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā,
 • Rīgas Tehniskajā universitātē,
 • Ventspils Augstskolā,
 • Vidzemes Augstskolā.

 

 

 

Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.

 

Pieteikties elektroniski varēsiet pats, vai arī pieteikumu varēs aizpildīt cita persona, ja nodrošināsiet nepieciešamos izglītības datus. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski, jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums.

 

Svarīgi!!! Elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka pieteikums studijām pilnībā iesniegts. Noteikti ir jāierodas personiski pieteikumu apstiprināt un uzrādīt nepieciešamos dokumentus.

 

Piesakoties elektroniski, katrs pretendents var atzīmēt līdz pat 10 programmām un 20 prioritātēm, piemēram, studijas par valsts līdzekļiem vai personiskajiem līdzekļiem.

 

Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa pirmās un otrās kārtas rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem. Rezultātus var saņemt portālā Latvija.lv, īsziņu un e-pasta veidā.

 

Pretendentiem, kas jau pirmajā kārtā ieguvuši kāroto studiju vietu, ir jādodas noslēgt studiju līgumus augstskolas norādītajos laikos. Savukārt tiem, kuri nav izturējuši 1. kārtu, ir jāapstiprina dalība 2. kārtā. Pretējā gadījumā Jūs zaudēsiet studiju vietu!

Vairāk informācijas par pieteikšanos studijām Latvija.lv

 

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

 • Atestāts vai diploms;
 • Pielikums – sekmju izraksts;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • Dokumenti, kas apliecina priekšrocības – olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c. (ja tādi ir)
 • Laulības apliecība (ja dokumenti ir ar citu uzvārdu).

 

Rīgas Stradiņa universitātē iespējams pieteikties studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanas sistēmā.

Scroll Up