Lauksaimniecība un vide

Augu mēslošana

Katrs augkopis vēlas iegūt pēc iespējas labāku ražu, tādēļ veic augsnes izpēti, augu mēslošanu un cenšas aizsargāt augus pret slimībām un kaitēkļiem.

 

Lai palielinātu kultūraugu ražību, lauksaimnieki izmanto dažādus mēslošanas līdzekļus un substrātus, kā arī lieto augu aizsardzības līdzekļus. Šādā veidā tiek piesārņota vide, tādēļ augu mēslošanā un aizsardzībā jāievēro noteiktas prasības. Mēslošanas līdzekļu apriti un augu aizsardzību uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Lauksaimniekiem, kas saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr. 834 ”Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu) apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā un lieto mēslošanas līdzekļus, katru gadu līdz 30. novembrim Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējo gadu.

 

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma iesniegšanai var izmantot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS), galvenās izvēlnes sadaļā “Valsts augu aizsardzības dienests” izvēloties pakalpojumu “Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums”.

 

Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu “Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums”, pieejami rokasgrāmatā un LAD videomateriālā.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, kopsavilkumu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz iestādes e-adresi, vai uz oficiālo e-pastu pasts@vaad.gov.lv.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums” aprakstā.

Scroll Up