Lauksaimniecība un vide

Augu sēklu audzēšana un pārdošana

Augu sēklas ir nākamās ražas sākums un pamats. No tā, kāds augu sēklas materiāls tiks izmantots augkopībā, cik atbilstoši noteiktajām prasībām ir sēklu šķirnes tīrības, dīdzības u. c. kvalitātes rādītāji, atkarīgs ne tikai nākamās ražas lielums un vides piesārņojuma iespējamība, bet arī pašas sēklas kā tirgus preces cena.

 

Ikvienam lauksaimniekam pirms sēklu iegādes ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka tiks nopirkts kvalitatīvs materiāls. Lai pasargātu sēklu pircējus no nekvalitatīvu sēklu tirgotājiem, sēklu aprites procesu uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Plašāka informācija par sēklu ražošanu un apriti pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē.

Kas ir sēklu sertifikācija?

Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.

 

Sēklu sertifikācijas procesu regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, un tā ievērošanu kontrolē un uzrauga Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas materiālu drīkst pārdot, ja tas ir sertificēts vai, atsevišķos gadījumos, – ja tas ir noteiktā kārtībā pārbaudīts.

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Viens no sēklu sertifikācijas procesa posmiem ir sēklaudzēšanas lauka novērtēšana jeb lauka apskate, kurā augu augšanas laikā tiek novērtēta lauka un tajā augošo augu atbilstība prasībām, kā arī tiek noteikta sugas un šķirnes tīrība.

 

Šo procesu veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas sagatavo un izsniedz lauka apskates protokolu, kā arī pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai.

Kā pieteikties sēklaudzēšanas lauka apskatei?

Lai pieteiktu sēklaudzēšanas lauku apskatei, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Sēklaudzēšanas lauka apskate” zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Dokumentus var iesniegt:

 

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 6. punktu.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv pakalpojuma “Sēklaudzēšanas lauka apskate” aprakstā.

 

Sēklu analīze laboratorijā

Jebkurš lauksaimnieks var pats ņemt sēklu paraugu un nogādāt Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu.

 

Ja sēklaudzētājs audzē labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas, kas paredzētas pārdošanai, jāpārbauda sēklu partijas kvalitātes atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības normatīvo aktu prasībām un sēklām jābūt atbilstoši iesaiņotām un etiķetētām. Šajā gadījumā Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors ierodas pie sēklaudzētāja un ņem vidējo sēklu paraugu.

 

Valsts augu aizsardzības dienests:

  • veic sēklu parauga analīzi laboratorijā;
  • novērtē sēklu partijas kvalitātes atbilstību visām prasībām;
  • izsniedz sēklu testēšanas pārskatu;
  • izgatavo un izsniedz sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes (ja sēklu partija atbilst visām prasībām).

Kā pieteikties sēklu analīžu veikšanai?

Lai pieteiktu vidējā sēklu parauga ņemšanu un analīžu veikšanu, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana” zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, jāaizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz veidlapa Pieprasījums vidējā sēklu parauga noņemšanai, analīžu veikšanai un etiķešu izgatavošanai.

 

Pieprasījumu var iesniegt:

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 1.–5., 8., 22. un 23. punktu.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv pakalpojuma “Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana” aprakstā.

Scroll Up