Lauksaimniecība un vide

Augu sēklu audzēšana un pārdošana

Augu sēklas ir nākamās ražas sākums un pamats. No tā, kāds augu sēklas materiāls tiks izmantots augkopībā, cik atbilstoši noteiktajām prasībām ir sēklu šķirnes tīrības, dīdzības u. c. kvalitātes rādītāji, atkarīgs ne tikai nākamās ražas lielums un vides piesārņojuma iespējamība, bet arī pašas sēklas kā tirgus preces cena.

 

Ikvienam lauksaimniekam pirms sēklu iegādes ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka tiks nopirkts kvalitatīvs materiāls. Lai pasargātu sēklu pircējus no nekvalitatīvu sēklu tirgotājiem, sēklu aprites procesu uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Kas ir sēklu sertifikācija?

Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.

 

Sēklu sertifikācijas procesu regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, un tā ievērošanu kontrolē un uzrauga Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas materiālu drīkst pārdot, ja tas ir sertificēts vai, atsevišķos gadījumos, – ja tas ir noteiktā kārtībā pārbaudīts.

 

Plašāka informācija par sēklu sertifikācijas procesu un tā organizēšanu pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Viens no sēklu sertifikācijas procesa posmiem ir sēklaudzēšanas lauka novērtēšana jeb lauka apskate, kurā augu augšanas laikā tiek novērtēta lauka un tajā augošo augu atbilstība prasībām, kā arī tiek noteikta sugas un šķirnes tīrība.

Šo procesu veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas sagatavo un izsniedz lauka apskates protokolu, kā arī pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai.

 

Lai pieteiktu sēklaudzēšanas laukus apskatēm, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

vai

 

Dokumentus var iesniegt:

 

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 6. punktu.

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Sēklaudzēšanas lauka apskate” aprakstā.

Scroll Up