Mājoklis, pārcelšanās

Automašīnas apdrošināšana ārzemēs

Uzturoties ārzemēs īslaicīgi

Pirms došanās uz ārzemēm pārliecināties, vai obligātai civiltiesiskai transportlīdzekļu apdrošināšanai (OCTA) nav beidzies derīguma termiņš. Šī obligātā apdrošināšana darbojas visās Eiropas Savienības (ES) valstīs. Tā aizsargā Jūs, ja esat izraisījis negadījumu, kurā kāda persona (izņemot vadītāju) ir guvusi traumas vai tās mantai nodarīti zaudējumi. Tomēr tā nesedz pārējos izdevumus (piemēram, Jūsu automašīnas remontu). Taču Jūs varat papildus noslēgt brīvprātīgās apdrošināšanas līgumu, ko mēdz saukt par KASKO, un kas Jūs apdrošina arī pret citiem riskiem. Uz KASKO apdrošināšanu neattiecas ES mēroga noteikumi. Apdrošinātāji katrā valstī var piemērot atšķirīgus noteikumus.

Uzturoties ārzemēs ilglaicīgi

Ja uzturaties ārzemēs ilglaicīgi, Jums jāreģistrē automašīna valstī, kurā dzīvojat. Automašīna ārzemēs nav jāreģistrē, ja varat pierādīt, ka tur uzturaties tikai uz noteiktu laiku – piemēram, tur studējat.

 

Reģistrējot automašīnu, Jums vajadzēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka tā ir apdrošināta.

 

Reģistrācijas iestādēm ir pienākums atzīt polises, ko izdevusi tāda apdrošināšanas sabiedrība:

  • kura atrodas attiecīgajā valstī vai kurai tajā ir birojs,
  • kurai nav biroja attiecīgajā valstī, bet kura ir tiesīga tajā sniegt pakalpojumus.

 

Ja Jūsu pašreizējā apdrošināšanas polise nav spēkā valstī, uz kuru pārceļaties, vai tā zaudē spēku, pārreģistrējot automašīnu citur, sazinieties ar valsts Zaļās kartes biroju vai informācijas centru un pavaicājiet, kuras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā apdrošināt automašīnu attiecīgajā valstī.

Scroll Up