Ģimene, bērni

Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības

Automašīnas vai jebkura cita motorizēta transportlīdzekļa tiesību iegūšanas process visbiežāk sākas ar mācību atļauju, jeb “baltajām tiesībām”. Braukšanas mācību atļauja ir obligāta autovadītāja apliecības iegūšanai, bet ne, lai sāktu apmācības autoskolā. Autoskolā tās būs nepieciešamas braukšanas nodarbību uzsākšanai. Braukšanas mācību atļauju izdod Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD), un to iespējams saņemt no 16 gadu vecuma.

 

Lai iegūtu braukšanas mācību atļauju, jāiziet pirmreizēja veselības pārbaude, kas apliecina personas veselības stāvokļa atbilstību transportlīdzekļa vadīšanai. Veselības pārbaudi var veikt:

  • ģimenes ārsts vai
  • ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija.

 

Mācību braucieni pa ceļiem drīkst notikt tikai tad, kad mācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi vadīšanas iemaņas, ievēro Ceļu satiksmes noteikumus un tikai apmācītāja klātbūtnē:

  • braukšanas mācību instruktora vai
  • transportlīdzekļa vadītāja (kura vadītāja stāžs ir vismaz 3 gadi).

 

Transportlīdzekļa kategorija Braukšanas mācību atļauja Vadītāja apliecība
AM No 12 gadiem No 14 gadiem
A1, B1 No 14 gadiem No 16 gadiem
A2, B, C1 No 16 gadiem No 18 gadiem
C, D1, No 19 gadiem No 21 gada
A, D No 22 gadiem No 24 gadiem

 

Vairāk informācijas par vadītāja apliecībām pieejams CSDD tīmekļa vietnē.

 

Lai iegūtu vadītāja apliecību, jāmācās autoskolā, jākārto teorētiskais eksāmens un vadīšanas eksāmens. Autoskolai apmācību laikā jāiepazīstina ar eksāmenu norises kārtību, kā arī ar pretendenta tiesībām un pienākumiem, tos kārtojot. Apmācības apjoms un saturs autoskolā ietver gan teorētisko apmācību par Ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem, gan braukšanas apmācību.

 

CSDD tīmekļa vietnē iespējams trenēties pildot izmēģinājuma teorijas eksāmenu, kā arī pieteikties teorētiskajam un vadīšanas eksāmenam izmantojot portālu e.csdd.lv.

Scroll Up