Ģimene, bērni

Bērna dzīvesvietas reģistrēšana

Adrese, kura norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas reģistrācijas faktu ir noteikts bērna tiesiskais statuss.

 

Ja dzīvesvieta dzimšanas reģistra ieraksta izdarīšanas brīdī nav zināma un netiek deklarēta, tad pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāveic bērna dzīvesvietas deklarēšana.

 

Dzīvesvietas deklarēšana jāveic mēneša laikā, kopš bērns pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Tas ir obligāts pienākums, kuru visērtāk izpildīt, izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

To var izdarīt arī klātienē, pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese. Klātienes reģistrācija ir maksas pakalpojums, bet elektroniskā reģistrācija – bezmaksas.

Scroll Up