Ģimene, bērni

Bērna gaidīšana un piedzimšana

Informācija atjaunota: 02.12.2019.

 

Līdz ar mazuļa pieteikšanās brīdi topošos vecākus sagaida gan liela svētība, gan atbildība. Vecāku lomas prasa jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, lai bērns saņemtu viņam nepieciešamo. Nedrīkst aizmirst par svarīgām formalitātēm šī notikuma sakarā, piemēram, par bērna dzīvesvietas deklarēšanu, pabalstu pieteikšanu. Tās iespējams nokārtot elektroniski, atstājot vairāk laika citiem, ar mazuļa ienākšanu pasaulē saistītiem, sagatavošanās darbiem.

Grūtniecība un darbs

Tiesību akti darba devējam uzliek pienākumu ar īpašu rūpību attiekties pret topošajām māmiņām. Viņas nedrīkst strādāt kaitīgos apstākļos, darba laikā...

Kā pieteikties maternitātes jeb pirmsdzemdību un pēcdzemdību pabalsta saņemšanai?

Lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts ikvienai sievietei, par kuru tiek veiktas sociālās...

Kā izvēlēties bērna ģimenes ārstu?

Lai bērnam pēc piedzimšanas tiktu nodrošinātas paredzētās valsts apmaksātās profilaktiskās medicīniskās apskates un nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi, ir jāizvēlas viņam...

Kā izvēlēties bērna vārdu un kādu uzvārdu bērnam piešķirt?

Tiesību akti nosaka, ka bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus un vārdam jāatbilst personvārdu rakstībai latviešu valodā noteiktajām...

Kādu tautību norādīt bērnam?

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērna tautību var ierakstīt atbilstoši bērna radinieku tautībai tiešā augšupejā līnijā divu paaudžu robežās, t.i. bērnam...

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Bērna dzimšanas fakta reģistrāciju var veikt arī...

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis

Bērnam piešķir Latvijas pilsonību, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. Kad bērna dzimšana ir reģistrēta un...

Bērna dzīvesvietas reģistrēšana

Adrese, kura norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas reģistrācijas faktu ir...

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Lai pieteiktu ar bērna piedzimšanu saistītos pabalstus, ērti izmantot e-pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem.   Kad bērns sasniedzis 8 dienu vecumu...

Pašvaldību pabalsti

Pastāv gadījumi, kad arī pašvaldība piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus. Piemēram, Rīgas pašvaldībā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna...

Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas sakarā ar bērna piedzimšanu?

Par nepilngadīgu bērnu uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, tāpēc piesakiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) savu jaundzimušo bērniņu kā Jūsu apgādībā esošu...

Kādas formalitātes jākārto, ar bērnu ceļojot uz ārvalstīm?

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, PMLP nodaļā iesniedz viens no bērna vecākiem vai...

Kā pieteikt jaundzimušo bērnudārzā?

Jaundzimušo pieteikšanu bērnudārzā nosaka katras pašvaldības kārtība. Lai bērnam būtu garantēta vieta bērnudārzā, reģistrāciju vēlams veikt pēc iespējas ātrāk. To...

Scroll Up