Ģimene, bērni

Bērna gaidīšana un piedzimšana

Informācija atjaunota: 21.07.2021.
 
Līdz ar mazuļa pieteikšanās brīdi topošos vecākus sagaida gan liela svētība, gan atbildība. Vecāku lomas prasa jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, lai bērns saņemtu viņam nepieciešamo. Nedrīkst aizmirst par svarīgām formalitātēm šī notikuma sakarā, piemēram, par bērna dzīvesvietas deklarēšanu, pabalstu pieteikšanu. Tās iespējams nokārtot elektroniski, atstājot vairāk laika citiem, ar mazuļa ienākšanu pasaulē saistītiem, sagatavošanās darbiem.

Valsts apmaksātā medicīniskā aprūpe pirms grūtniecības, grūtniecības un pēcdzemdību periodā

Valsts atbalsts medicīniskās apaugļošanas procedūrām   No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta neauglības noteikšana un ar to saistītie veselības aprūpes...

Grūtniecība un darbs

Tiesību akti darba devējam uzliek pienākumu ar īpašu rūpību attiekties pret topošajām māmiņām. Viņas nedrīkst strādāt kaitīgos apstākļos, darba laikā...

Kā pieteikties maternitātes jeb pirmsdzemdību un pēcdzemdību pabalsta saņemšanai?

Kam ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu?   Maternitātes pabalstu var saņemt sieviete, kura ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, kura grūtniecības...

Kā izvēlēties bērna ģimenes ārstu?

Lai bērnam pēc piedzimšanas tiktu nodrošinātas paredzētās valsts apmaksātās profilaktiskās medicīniskās apskates un nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi, ir jāizvēlas viņam...

Kā izvēlēties bērna vārdu un kādu uzvārdu bērnam piešķirt?

Tiesību akti nosaka, ka bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus un vārdam jāatbilst personvārdu rakstībai latviešu valodā noteiktajām...

Kādu tautību norādīt bērnam?

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērna tautību var ierakstīt atbilstoši bērna radinieku tautībai tiešā augšupejā līnijā divu paaudžu robežās, t.i. bērnam...

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta...

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis

Bērnam piešķir Latvijas pilsonību, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. Kad bērna dzimšana ir reģistrēta un...

Bērna dzīvesvietas reģistrēšana

Adrese, kura norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas reģistrācijas faktu ir...

Bērna vakcinācijas kalendārs

Vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcinācijas par valsts budžeta līdzekļiem pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku...

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Bērna piedzimšanas pabalsts.   Vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru piešķir: vienam no vecākiem vai aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz viena...

Pašvaldību pabalsti

Pastāv gadījumi, kad arī pašvaldība piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus. Piemēram, Rīgas pašvaldībā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna...

Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas sakarā ar bērna piedzimšanu?

Par nepilngadīgu bērnu uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, tāpēc piesakiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) savu jaundzimušo bērniņu kā Jūsu apgādībā esošu...

Kādas formalitātes jākārto, ar bērnu ceļojot uz ārvalstīm?

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, PMLP nodaļā iesniedz viens no bērna vecākiem vai...

Kā pieteikt jaundzimušo bērnudārzā?

Jaundzimušo pieteikšanu bērnudārzā nosaka katras pašvaldības kārtība. Lai bērnam būtu garantēta vieta bērnudārzā, reģistrāciju vēlams veikt pēc iespējas ātrāk. To...

Scroll Up