Darbs, pensijas

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana un darba tiesības

Tuvojoties skolas beigām, arvien vairāk jauniešu sāk meklēt darba iespējas vasarā. Arī vecāki sāk domāt, kā nodarbināt savas nepilngadīgās atvases. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts iestādēm piedāvā iespēju strādāt vasarā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Plašāka informācija par pasākumu ir pieejama šeit


Par darba iespējām vasarā varat interesēties arī savā pašvaldībā.


Bērnus nodarbināt pastāvīgā darbā ir aizliegts. Bērns likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem, vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.


Izņēmuma gadījumos bērna nodarbinātību līdz 13 gadu vecumam paredz Darba likuma 37. panta 3. daļa. Bērna nodarbināšana līdz 13 gadu vecumam tikai izņēmuma gadījumos ir pieļaujama, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu un ir saņemta Valsts darba inspekcijas (VDI) atļauja, bērnu kā izpildītāju nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, ja šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. VDI tīmekļa vietnē ir pieejama pamācība, kā aizpildīt atļaujas veidlapu.


Noderīgu informāciju par darba iespējām vasarā jauniešiem varat skatīt Valsts darba inspekcijas (VDI) tīmekļa vietnē www.vdi.gov.lv.


Informāciju par jauniešiem drošu darba vidi varat meklēt mājas lapā www.stradavesels.lv sadaļā „Materiāli”, bet padomus darba meklēšanai skatīt mājas lapā www.atkrapies.lv sadaļā „Praktiski padomi”.


Ja bērns, kurš līdz 19 gadu vecumam mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, strādā algotu darbu tikai vasaras mēnešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam saglabājas nodokļu atvieglojumi par apgādībā esošu personu. Papildu informāciju par nodokļu nomaksu varat skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv.


Bet, ja vēlaties saņemt Valsts darba inspekcijas (VDI) konsultāciju vai panākt VDI rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos, portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana”. Iesniegumā varat ietvert VDI kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu.


Ja darbavietā ir noticis nelaimes gadījums, par to ir jāpaziņo VDI. To var ērti izdarīt izmantojot VDI e-pakalpojumu “Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā”.


Scroll Up