Darbs, pensijas

Bezdarbnieka pabalsts

Kas var pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai?

Bezdarbnieka pabalstu Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) varēsiet saņemt:

 • ja Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss NVA;
 • ja esat nostrādājis ne mazāk par 1 gadu;
 • ja tika veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā, ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Detalizētāku informāciju par pabalsta piešķiršanas nosacījumiem lasiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tīmekļa vietnē.

Pabalsta apmērs

Bezdarbnieka pabalsta apmērs ir atkarīgs no nostrādātā darba stāža un veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: Pabalstu piešķir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Detalizētāku informāciju par pabalsta aprēķinu lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

 

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. ir 8 mēneši, neatkarīgi no darba stāža:

 

 • pirmos 2 mēnešus pabalsts visiem bezdarbniekiem tiek maksāts piešķirtajā apmērā;
 • trešajā un ceturtajā mēnesī – 75 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • piektajā un sestajā mēnesī – 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • septītajā un astotajā mēnesī – 45 % no piešķirtā pabalsta apmēra.

Darba stāža datu pārbaude

Ja esat strādājis pirms 1996. gada, pārliecinieties, vai informācija arī par šo periodu ir pareiza (tas nepieciešams, jo ir notikusi pāreja no darba grāmatiņām uz elektronisku datu uzskaiti), izmantojot e‑pakalpojumu Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).

Gadījumā, ja konstatējat nepilnības vai kļūdas informācijā, informējiet VSAA, dodoties uz VSAA nodaļu, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu (Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gadam);

Iesniedzot ziņas, norādiet arī savu kontaktinformāciju, lai VSAA varētu ar Jums sazināties.

Kā pieprasīt pabalstu?

Bezdarbnieka pabalstu elektroniski var pieprasīt, ja pirms tam:

 • iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai
 • aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Iesniegumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai var iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem:

 • sekojiet saitei un identificējieties ar sevis izvēlēto identifikācijas veidu (internetbanka, e-paraksts, eID);
 • atzīmējiet “lūdzu piešķirt bezdarbnieka pabalstu” un aizpildiet citus nepieciešamos informācijas logus;
 • pabeidziet, nosūtot iesniegumu.
Scroll Up