Bezdarbnieka pabalsts

Bezdarbnieka pabalsts

Kas var pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai?

Bezdarbnieka pabalstu piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

 

Bezdarbnieks, kuram: 

  • Nodarbinātības valsts aģentūra piešķīrusi bezdarbnieka statusu,
  • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu,
  • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Vai darba devējs ir maksājis nodokļus, var pārliecināties, veicot e-pakalpojumu “Kur uzzināt, vai darba devējs par mani maksā nodokļus?

 

Neatkarīgi no iemaksu veikšanas fakta, tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš atguvis darbspējas pēc invaliditātes vai kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Tādā gadījumā VSAA pabalstu piešķir, ja tā pieprasītājs viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un ieguvis bezdarbnieka statusu.

Pabalsta apmērs

Bezdarbnieka pabalsta lielums ir atkarīgs no kopējā nostrādāto gadu skaita un ienākumiem, kuri tika gūti strādājot.

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: Pabalstu piešķir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Detalizētāku informāciju par pabalsta aprēķinu lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir 8 mēneši, neatkarīgi no darba stāža:

  1. Pirmos 2 mēnešus pabalsts tiek maksāts piešķirtajā apmērā,
  2. Nākamos 2 mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra,
  3. Turpmākos 2 mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra,
  4. Pēdējos 2 mēnešus – 45% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Gadījumā, ja bezdarbnieks vēlas doties darba meklējumos uz citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valsti vai Šveici un eksportēt savu bezdarbnieka pabalstu, tad VSAA jāiesniedz veidlapa “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” vai jāaizpilda e-iesniegums.

Kā pieprasīt pabalstu?

!!! Ievēro, ka e-iesniegumu var aizpildīt, ja pirms tam iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

 

Ja VSAA rīcībā nav informācijas par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, tad papildus nepieciešams uzrādīt darba stāžu apliecinošos dokumentus.

 

Noskaidrot, kāda informācija ir VSAA rīcībā par darba stāžu vari, izmantojot E-pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam”.