Izglītība

Bibliotēku resursi

Bibliotēkas un to sniegtie pakalpojumi var kļūt par noderīgu resursu gan studentiem, ikvienā studiju programmā un kursā, gan jebkuram citam iedzīvotājam, neatkarīgi no vecuma un interesēm.


Jebkurš lietotājs var izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datorus. Sev tuvāko bibliotēku Jūs varat atrast Latvijas bibliotēku portālā.


Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido tādi nozīmīgi resursi kā portāls PeriodikaGrāmatu portāls,  digitalizētu fotoattēlu kolekcija Zudusī Latvija, Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija un citas kolekcijas.


Ja esat reģistrējies kā lietotājs kādā valsts nozīmes bibliotēkā, augstskolu vai speciālajā bibliotēkā, tad sev vēlamās grāmatas, laikrakstus, u.c. varat meklēt un pasūtīt attālināti:

Latvijas Nacionālā Bibliotēka nodrošina piekļuvi tiešsaistes abonētajām datubāzēm. Vairākas no tām reģistrētiem bibliotēkas lasītājiem ir pieejamas arī ārpus bibliotēkas telpām. Lasītāji var pieteikties individuālajai piekļuvei un pētīt materiālus, neatkarīgi no atrašanās vietas.


Izmantojot “PRIMO”, ir iespējams nepieciešamo meklēt vienlaikus Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, LNB veidotajās un tiešsaistes abonētajās datubāzēs. Pieejama arī lietotāja rokasgrāmata, kurā atradīsiet detalizētu informāciju par lietotāja iespējām, meklēšanas procesu un rezultātiem.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāji var pieteikties bezmaksas individuālām vai grupas mācību nodarbībām, kurās apgūt informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs:

  • aizpildot pieteikuma formu (piesakoties norādiet  interesējošo mācību kursu un vēlamo mācību laiku);
  • zvanot pa tālruni – 67806113;
  • rakstot e-pastu: konsultants@lnb.lv

LNB pamatpakalpojumu klāstā ietilps uzziņas un konsultācijas par:

  • Bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību,
  • Bibliotēkas krājumu,
  • Konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā,
  • Informācijas meklēšanu utt.,

taču, ja interesējaties par kādu specifisku tēmu, ir pieejami tādi informācijas pakalpojumi, kā padziļināta informācijas atlase un literatūras sarakstu sagatavošana. Pakalpojuma maksu var apskatīt bibliotēkas cenrādī.


Īpaši pētniekiem tiek piedāvāti daudzveidīgi informācijas resursi, personāla atbalsts to labākai atklāšanai, kā arī radoša vide studijām. Pēc pieprasījuma varat saņemt konsultāciju no nozares eksperta, kas palīdzēs ar padziļinātos izpētes jautājumos izvēlētajā jomā, piemēram, izstrādājot pētniecisko darbu (referātu, kursa darbu, bakalaura vai maģistra darbu).


Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus LNB krājuma izdevumus vai to daļas. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazīties LNB elektroniskajā katalogā. Pakalpojuma maksu var apskatīt cenrādī.


Bibliotēkas lasītāji var izmantot arī starpbibliotēku abonementa sniegtās priekšrocības un sev tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt izdevumus no LNB.

Scroll Up