Lauksaimniecība un vide

Bioloģiskā augkopība

Bioloģiskā augkopība ir saimniekošanas sistēma, kurā produktus iegūst, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm, nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālmēslus, nezāles, kaitēkļus un sīkbūtnes neiznīcina ar indēm, bet kultūraugu ražību nodrošina, veidojot veselīgu augsni. Svarīgi ir arī lietot vietējiem klimata apstākļiem piemērotu un pret slimībām izturīgu stādāmo augu sēklas materiālu.

 

Saimniecību pārveidot par bioloģisko saimniecību nevar vienā dienā, nedēļā vai gadā.

 

Lai saimniecība iegūtu bioloģiskās saimniecības statusu, ir jāiziet vairāki posmi:

Bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaistīto uzņēmēju sarakstā ir pieejama informācija par tiem uzņēmējiem, kas saņēmuši bioloģisko saimniecību sertifikātus.

 

Bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.

 

Pārliecināties, vai ir pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, iespējams Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajā datu bāzē:

Datu bāze tiek aktualizēta Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumos Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” noteiktajos termiņos.

 

Tikai tajā gadījumā, ja pēc noteiktā aktualizācijas termiņa šajās datu bāzēs nav iekļauta informācija par pieejamām bioloģiskas izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem un attiecīgajai augu sugai nav piešķirta vispārējā atļauja, lauksaimnieks var pieprasīt individuālo atļauju konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

 

Individuālā atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un veģe­tatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Lai bioloģiskajā lauksaimniecībā varētu izmantot sēklas (sēklu maisījumus) un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ir jāsaņem individuālā atļauja.

 

Lai saņemtu atļauju, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā” zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, jāaizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz veidlapa:

Veidlapu var iesniegt :

Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 251 “Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā” 2.1. apakšpunktu.

 

Iesnieguma iesniegšanas termiņš dažādām augu sugu grupām ir atšķirīgs, tāpēc jāseko līdzi aktualitātēm Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā” aprakstā.

Scroll Up