Par mums

Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi ir integrēta mācību un komunikācijas aktivitāšu programma, kas tiks īstenota 31 mēneša garumā. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv.

Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti.

Komunikācijas aktivitāšu īstenošanas gaitā tiks uzrunāta visa Latvijas sabiedrība: uzņēmēji un ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, skolēni un studenti, seniori, nevalstisko organizāciju pārstāvji, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Digitālie aģenti spēs konsultēt sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā.

Integrētajā programmā paredzētos pasākumus īstenos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru “Communications & Strategies”, mācību un speciālistu sertifikācijas centru “Baltijas Datoru akadēmija” un vairāk nekā 40 ministrijas partneriestādēm.

Portāls Latvija.lv ir vietne, kas nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem. Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 130 iestāžu e-pakalpojumi un norādes uz vairāk nekā 400 e-pakalpojumiem, kas pieejami citos portālos.

Latvija.lv atbalsta vietnē mana.latvija.lv ir pieejami dzīves situāciju apraksti un video pamācības, lai Tev palīdzētu orientēties plašajā e-pakalpojumu piedāvājumā. Tev nav jāpārzina katrs e-pakalpojums un iestāde, kas to nodrošina, bet jāspēj atpazīt savu dzīves situāciju.