Pieejamie e-pakalpojumi un platformas

Pieejamie e-pakalpojumi: E-adrese Uzņēmumu reģistrācija Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem Mani dati kadastrā Paziņojums no Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi Paziņojums Veselības inspekcijas par darbībām farmācijas jomā Iesniegums Veselības inspekcijaiPieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektāDzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai...

Valdes locekļa atbildība

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kapitālsabiedrību (uzņēmumu), līdz ar to tās kompetencē ietilpst visplašākie ar kapitālsabiedrības darbību saistītie jautājumi. Plašais pienākumu loks līdztekus ietver sevī arī augstu atbildību. Valdes locekļa atbildība ir regulēta Komerclikumā, kā arī citos normatīvajos aktos, piemēram, likumā “Par nodokļiem un nodevām” un Maksātnespējas likumā. Valdes locekļa atbildība iestājas ne tikai par normatīvo...

Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī. Ar akcīzes nodokli Latvijā tiek apliktas šādas preces: alkoholiskie dzērieni; tabakas izstrādājumi; tabakas aizstājējprodukti; naftas produkti; bezalkoholiskie dzērieni; kafija; dabasgāze; elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas. Eiropas savienībā harmonizētas akcīzes preces ir: alkoholiskie dzērieni; tabakas...

Kredītapdrošināšana

ALTUM Eksporta kredītu garantijas Kas tas ir? Eksporta kredītu garantija ir finanšu instruments, kas paredzēts lai eksportētājs nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar ārvalstu darījumiem ar atliktajiem maksājumiem – darījumu partnera maksātnespējas un nemaksāšanas riski, kā arī debitora valsts politiskie riski kā arī eksporta kredītu garantija kalpo kā nodrošinājums bankas finansējumam tirdzniecības finansēšanas produktiem –...

Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana

Uzņēmumu apvienošana Uzņēmumu apvienošanu regulē Komerclikuma noteikumi. Apvienošana var notikt divos veidos: kā pievienošana (komercsabiedrība nodod visu savu mantu citai komercsabiedrībai) vai kā saplūšana (divas vai vairākas komercsabiedrības nodod visu savu mantu jaundibināmai komercsabiedrībai). Ja apvienošanās procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas komercsabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā. Ne mazāk kā mēnesi...

Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti

Eiropas komercsabiedrība Eiropas komercsabiedrība (SE), kas dibināta saskaņā ar Eiropas komercsabiedrību likumu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā Eiropas savienības dalībvalstī, savu juridisko adresi var mainīt uz citu adresi citas Eiropas Savienības valsts, vai Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas teritorijā. SE darbību regulē tās valsts likumi, kur atrodas sabiedrības juridiskā adrese. Pirms juridiskās adreses maiņas ir...

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā

Gadījumi, kuros nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Lai strādātu Latvijā reglamentētā profesijā, ir jāizpilda prasības, kas noteiktas šajās profesijās strādājošiem. Šādas prasības var būt, piemēram, noteikta līmeņa izglītība, darba pieredze, sertifikācijas eksāmena nokārtošana. Ja izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā ir iegūta ārvalstīs, Latvijā nepieciešama iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Strādāt Latvijā reglamentētā profesijā nedrīkst,...

Aicinām piedalīties aptaujā – novērtēt programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros paveikto

Aicinām piedalīties aptaujā – novērtēt programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros paveikto

Programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopš 2018. gada aprīļa ir īstenojusi aktivitātes sabiedrības izglītošanā, lai pilnveidotu tās digitālās prasmes valsts pakalpojumu saņemšanai digitālā veidā. Programmas ietvaros organizēti dažādi komunikācijas pasākumi, digitālo aģentu mācības, izveidota portāla Latvija.lv atbalsta vietne mana.latvija.lv, kurā pieejami dzīves situāciju apraksti, kas palīdz orientēties...

Paldies par dalību akcijā “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”

Pateicamies ikvienam, kurš piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā akcijā “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”, kas notika šogad no 19. līdz 25. oktobrim – skatījās tiešraides pasākumus un piedalījās tiešsaistes viktorīnās un konkursos! Visus tiešraides pasākumu ierakstus var noskatīties vietnē mana.latvija.lv vai Latvija.lv kontā sociālajā tīklā Youtube.   Pateicamies visiem par piedalīšanos konkursā...

Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!

Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!

No 19. oktobra līdz 25. oktobrim notiek ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”, kam šogad esam izvēlējušies vadmotīvu “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”. Akciju organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā. Akcijas mērķis ir mudināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī izmantot...