Kā pieteikties pensijai

Vecuma pensiju var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu VSAA. To var izdarīt: portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēloties atbilstošu iesnieguma formu (šajā gadījumā ” E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai “), un aizpildot to; ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtot uz e-adresi; klātienē VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros; ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtot uz pasts@vsaa.gov.lv; ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību....

Bērna vakcinācijas kalendārs

Vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcinācijas par valsts budžeta līdzekļiem pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu dēļ). Nokavējot noteikto vakcīnas ievadīšanas vecumu, ievadīt papildus devu nav nepieciešams. Ar ģimenes ārstu jāvienojas par turpmāko vakcinācijas grafiku.   Ļoti svarīgi sekot līdzi vakcinācijas kalendāra ievērošanai un laikus izdarīt paredzētās vakcinācijas,...

Valsts apmaksātā medicīniskā aprūpe pirms grūtniecības, grūtniecības un pēcdzemdību periodā

Valsts atbalsts medicīniskās apaugļošanas procedūrām   No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta neauglības noteikšana un ar to saistītie veselības aprūpes pakalpojumi – speciālistu konsultācijas, izmeklējumu veikšana, kompensējamie medikamenti u.c.   Medicīniskās apaugļošanas procedūras veikšana tiek apmaksāta sievietēm līdz 37 gadu (ieskaitot) vecumam. Tas nozīmē, ka pacientei, piemēram, 37 gadu un divu mēnešu vecumā ir tiesības...

Pieejamie e-pakalpojumi un platformas

Pieejamie e-pakalpojumi: E-adrese Uzņēmumu reģistrācija Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem Mani dati kadastrā Paziņojums no Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi Paziņojums Veselības inspekcijas par darbībām farmācijas jomā Iesniegums Veselības inspekcijaiPieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektāDzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai...

Valdes locekļa atbildība

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kapitālsabiedrību (uzņēmumu), līdz ar to tās kompetencē ietilpst visplašākie ar kapitālsabiedrības darbību saistītie jautājumi. Plašais pienākumu loks līdztekus ietver sevī arī augstu atbildību. Valdes locekļa atbildība ir regulēta Komerclikumā, kā arī citos normatīvajos aktos, piemēram, likumā “Par nodokļiem un nodevām” un Maksātnespējas likumā.   Valdes locekļa atbildība iestājas ne tikai par...

Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī. Ar akcīzes nodokli Latvijā tiek apliktas šādas preces: alkoholiskie dzērieni; tabakas izstrādājumi; tabakas aizstājējprodukti; naftas produkti; bezalkoholiskie dzērieni; kafija; dabasgāze; elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas. Eiropas savienībā harmonizētas akcīzes preces ir: alkoholiskie dzērieni; tabakas...

Kredītapdrošināšana

ALTUM Eksporta kredītu garantijas Kas tas ir? Eksporta kredītu garantija ir finanšu instruments, kas paredzēts lai eksportētājs nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar ārvalstu darījumiem ar atliktajiem maksājumiem – darījumu partnera maksātnespējas un nemaksāšanas riski, kā arī debitora valsts politiskie riski kā arī eksporta kredītu garantija kalpo kā nodrošinājums bankas finansējumam tirdzniecības finansēšanas produktiem –...

Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana

Uzņēmumu apvienošana Uzņēmumu apvienošanu regulē Komerclikuma noteikumi. Apvienošana var notikt divos veidos: kā pievienošana (komercsabiedrība nodod visu savu mantu citai komercsabiedrībai) vai kā saplūšana (divas vai vairākas komercsabiedrības nodod visu savu mantu jaundibināmai komercsabiedrībai). Ja apvienošanās procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas komercsabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā. Ne mazāk kā mēnesi...

Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti

Eiropas komercsabiedrība Eiropas komercsabiedrība (SE), kas dibināta saskaņā ar Eiropas komercsabiedrību likumu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā Eiropas savienības dalībvalstī, savu juridisko adresi var mainīt uz citu adresi citas Eiropas Savienības valsts, vai Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas teritorijā. SE darbību regulē tās valsts likumi, kur atrodas sabiedrības juridiskā adrese. Pirms juridiskās adreses maiņas ir...

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā

Gadījumi, kuros nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Lai strādātu Latvijā reglamentētā profesijā, ir jāizpilda prasības, kas noteiktas šajās profesijās strādājošiem. Šādas prasības var būt, piemēram, noteikta līmeņa izglītība, darba pieredze, sertifikācijas eksāmena nokārtošana. Ja izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā ir iegūta ārvalstīs, Latvijā nepieciešama iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Strādāt Latvijā reglamentētā profesijā nedrīkst,...