Personas drošība

Personas drošība

Informācija atjaunota: 01.06.2021. Neviens nevar paredzēt pēkšņu nelaimes gadījumu vai ārkārtas situāciju, taču, zinot, kā rīkoties attiecīgajā situācijā vai kur vislabāk meklēt palīdzību, varam pasargāt gan sevi, gan apkārtējos....

Veselīgs dzīvesveids

Veselīgs dzīvesveids

Aktualizēts: 19.07.2021.   Lai saglabātu labu veselību, nepieciešams regulāri pievērst uzmanību dzīvesveidam – veselīgam uzturam, fiziskām aktivitātēm, emocionālai labsajūtai un veselības pārbaudēm. Veselīga dzīvesveida plānošanā noderīgi arī dažādi e-risinājumi, kas ļauj informāciju un pakalpojumus saņemt ātri un attālināti....

Dabas un vides aizsardzība

Dabas un vides aizsardzība

Aktualizēts: 31.05.2021.   Mūsu ikdienas izvēles un darbības nereti uz vidi atstāj lielāku ietekmi nekā mēs domājam, tāpēc ir svarīgi apzināties galvenos vides un dabas aizsardzības principus. Mūsdienu informācijas laikmetā, izmantojot dažādus digitālos rīkus, iesaistīties dabas un vides aizsardzībā kļūst arvien vienkāršāk....

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Aktualizēts: 06.05.2021. Izglītība ir zināšanu un prasmju apguve gan akadēmisku, gan neformālu (kursi, semināri) mācību un audzināšanas darba procesā. Savukārt mūžizglītība ir izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību, ka arī...

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Aktualizēts: 06.05.2021.   Studiju laiks augstākās izglītības iestādēs ikviena studenta dzīvē ir saistīts ar jauniem izaicinājumiem un pienākumiem, tāpēc svarīgi ir apzināties pieejamās atbalsta iespējas dažādu izglītības procesu ietvaros, kuras sniedz un nodrošina izglītības iestāžu personāls, karjeras centri, valsts institūcijas un to pārvaldībā esošie e-pakalpojumi veiksmīgākai dažādu jautājumu atrisināšanai....

Maksātnespējas procedūras

Maksātnespējas procedūras

Aktualizēts: 12.05.2021.   Dažādu apstākļu dēļ gan fiziskas, gan juridiskas personas var nonākt situācijā, kas liedz pilnvērtīgi norēķināties ar sadarbības partneriem un citiem kreditoriem. Lai tomēr risinātu radušos problēmu, ir pieejamas maksātnespējas procedūras, ar kuru palīdzību var gūt iespēju saglabāt vai atjaunot maksātspēju vai izbeigt savu saimniecisko darbību pavisam, norēķinoties ar kreditoriem, cik labi vien...

Darbinieku tiesības un pienākumi

Darbinieku tiesības un pienākumi

Informācija atjaunota: 26.08.2020. Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas,  Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darbiniekiem iesaistīties un pārzināt savas tiesības un pienākumus mūsdienās ir ērtāk nekā jebkad agrāk....

Tirdzniecība internetā

Tirdzniecība internetā

Publicēts: 06.01.2020.   Tirdzniecībai internetā ir savas priekšrocības, tomēr tirgotājiem gan pirms tiešsaistes tirdzniecības uzsākšanas, gan tās īstenošanas laikā ir būtiski zināt viņiem saistošos noteikumus, kā arī orientēties e-risinājumos, kas var atvieglot viņu darba ikdienu....