Darbinieku tiesības un pienākumi

Darbinieku tiesības un pienākumi

Informācija atjaunota: 26.08.2020. Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas,  Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darbiniekiem iesaistīties un pārzināt savas tiesības un pienākumus mūsdienās ir ērtāk nekā jebkad agrāk....

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Publicēts: 14.04.2021. Ja veicat saimniecisko darbību vai esat individuālais komersants, vai individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, kurš maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tad Jums gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Ja neveicat saimniecisko darbību, bet esat IIN maksātājs, piemēram, darba ņēmējs, Jūs varat gada ienākumu deklarāciju iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem...

Darbs un nodokļi

Darbs un nodokļi

Informācija atjaunota: 14.04.2021. Viena no  emocionāli nozīmīgākajām dzīves situācijām ir jaunu darba attiecību uzsākšana. Pirmās darba attiecības var uzsākt jau no 13 gadu vecuma. Nepilngadīgo nodarbināšanai ir īpašs regulējums. Taču jebkura vecuma darba ņēmējam ir svarīgi zināt, kā valsts piedāvātos e-risinājumus un pakalpojumus izmantot  veiksmīgākām darba attiecībām. Lai iegūtu informāciju par nosacījumiem un pakalpojumiem, kuri...

Darba zaudēšana un meklēšana

Darba zaudēšana un meklēšana

Informācija atjaunota: 03.08.2021.   Jebkurš cilvēks var zaudēt darbu, tāpēc ir pieejamas plašas iespējas un palīdzība ikvienam jauna darba meklētājam. Lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk atkal iekļautos darba tirgū, iedzīvotajiem ir pieejamas bezmaksas izglītošanās un vakanču meklēšanas iespējas, karjeras konsultācijas, kā arī bezdarbnieka pabalsts....