Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana

Informācija atjaunota: 17.03.2020.   Mājas jeb istabas dzīvnieks ir suns, kaķis vai mājas sesks. Jebkuram īpašniekam svarīgi apzināties savus pienākumus pret dzīvnieku, par to rūpējoties un to kopjot, lai tas justos labi un arī nesagādātu grūtības apkārtējiem. Dzīvnieku īpašniekiem un turētajiem ir pieejami e-pakalpojumi, kas atvieglos ar dzīvnieka turēšanu saistīto formalitāšu kārtošanu un palīdzēs uzzināt...

Laulības noslēgšana un šķiršana

Laulības noslēgšana un šķiršana

Informācija atjaunota: 13.05.2021. Latvijas normatīvo aktu izpratnē laulība ir reģistrēta savienība starp vīrieti un sievieti, kuru valsts juridiski aizsargā. Laulība ir dzīves situācija, kura, pirmkārt, vērš laulāto uzmanību uz kopīgu ģimenes dzīvi. Tomēr partneriem der atcerēties, ka laulība ir ne tikai emocionāli nozīmīgs mīlestības apliecinājums, bet arī civiltiesisks akts, kas paredz likumos atrunātas laulāto tiesības...

Pilngadības iestāšanās

Pilngadības iestāšanās

Informācija atjaunota: 11.06.2020. Par pilngadīgu Latvijā uzskata cilvēku, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un kļūst juridiski atbildīgs par savu rīcību. Tikai pilngadīgai personai Latvijā likums ļauj iegūt vadītāja apliecību, doties uz vēlēšanām, apprecēties bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas utt., tomēr, arī pirms astoņpadsmitās dzimšanas dienas ir zīmīgi vecuma sliekšņi, piemēram 14 un 16 gadu, kuri...

Bērna gaidīšana un piedzimšana

Bērna gaidīšana un piedzimšana

Informācija atjaunota: 21.07.2021.   Līdz ar mazuļa pieteikšanās brīdi topošos vecākus sagaida gan liela svētība, gan atbildība. Vecāku lomas prasa jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, lai bērns saņemtu viņam nepieciešamo. Nedrīkst aizmirst par svarīgām formalitātēm šī notikuma sakarā, piemēram, par bērna dzīvesvietas deklarēšanu, pabalstu pieteikšanu. Tās iespējams nokārtot elektroniski, atstājot vairāk laika citiem, ar mazuļa...