Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Aktualizēts: 06.05.2021. Izglītība ir zināšanu un prasmju apguve gan akadēmisku, gan neformālu (kursi, semināri) mācību un audzināšanas darba procesā. Savukārt mūžizglītība ir izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību, ka arī...

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Aktualizēts: 06.05.2021.   Studiju laiks augstākās izglītības iestādēs ikviena studenta dzīvē ir saistīts ar jauniem izaicinājumiem un pienākumiem, tāpēc svarīgi ir apzināties pieejamās atbalsta iespējas dažādu izglītības procesu ietvaros, kuras sniedz un nodrošina izglītības iestāžu personāls, karjeras centri, valsts institūcijas un to pārvaldībā esošie e-pakalpojumi veiksmīgākai dažādu jautājumu atrisināšanai....

Studijas un mūžizglītība

Studijas un mūžizglītība

Informācija atjaunota: 09.08.2021.   Studiju uzsākšana ietver gan nozīmīga lēmuma pieņemšanu, gan arī apsvērumus par daudziem praktiskiem jautājumiem. Neatkarīgi no tā, vai studijas uzsāksiet uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas, vai pēc laika, kas jau pavadīts strādājot vai studējot, elektroniski pieejami daudzi pakalpojumi un resursi, kas palīdzēs gan lēmuma pieņemšanas, gan formalitāšu kārtošanas posmā.  ...