Tirdzniecība internetā

Tirdzniecība internetā

Publicēts: 06.01.2020.   Tirdzniecībai internetā ir savas priekšrocības, tomēr tirgotājiem gan pirms tiešsaistes tirdzniecības uzsākšanas, gan tās īstenošanas laikā ir būtiski zināt viņiem saistošos noteikumus, kā arī orientēties e-risinājumos, kas var atvieglot viņu darba ikdienu....

Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports

Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports

Aktualizēts: 18.06.2021. Eiropas Savienībā (ES) ir nodrošināta preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite ES iekšējā tirgū. Novēršot tehniskus, juridiskus un birokrātiskus šķēršļus, ES dod iedzīvotājiem iespēju brīvi tirgoties un veikt uzņēmējdarbību visas savienības mērogā. Tas nozīmē, ka produktu kvalitātes prasības, noteikumi pārvietošanai un tirdzniecībai ES dalībvalstīs tiek vienoti regulēti. Preču pārvietošana un tirdzniecība ar trešajām valstīm (ārpus ES) atšķiras...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

Informācija atjaunota: 05.05.2021. Eiropas Savienība (ES) piešķir finansējumu Latvijai programmu un projektu īstenošanai dažādās jomās, piemēram, reģionu un pilsētu attīstībai, nodarbinātībai un sociālai integrācijai, lauksaimniecībai un lauku attīstībai, jūrlietu un zivsaimniecības politikai, pētniecībai un inovācijai un citās jomās. Šim atbalsta finansējumam dažādu programmu ietvaros var pieteikties dažādi potenciālie atbalsta saņēmēji (piemēram, iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas,...

Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

Informācija atjaunota: 08.01.2021. Iepirkums šī apraksta izpratnē ir pirkšanas un pārdošanas darījums starp pasūtītāju (valsts, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām) un piegādātāju (komersantu). Ir svarīgi atcerēties, ka valsts un pašvaldību iestāžu un to kapitālsabiedrību iepirkumus regulē Publisko iepirkumu likums. Mūsdienu digitālajā laikmetā iepirkumu izsludināšana un piedāvājumu iesniegšana ir daudz ērtāka un pārskatāmāka, jo pasūtītājiem un pretendentiem (piegādātājiem) elektroniski...

Ražošana mājas apstākļos

Ražošana mājas apstākļos

Informācija atjaunota: 23.07.2021. Ja vēlaties nodarboties ar mājražošanu – pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, vai amatniecību, jāievēro normatīvie akti un regulējumi, kas nodrošinās, ka saražotais ir drošs patēriņam un uzņēmējdarbība – likumīga. Daudzas no nepieciešamajām darbībām ir veicamas elektroniski, turklāt, dažādos gadījumos pieejami atviegloti noteikumi, kas palīdzēs veiksmīgāk iesākt jauno nodarbošanos....

Uzņēmējdarbības veikšana

Uzņēmējdarbības veikšana

Informācija atjaunota: 10.05.2021.  Lielai daļai sabiedrības uzņēmējdarbības veikšana saistās ar preču ražošanu un pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, tomēr normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos ir noteikta virkne prasību un pienākumu, kas uzņēmējam, veicot uzņēmējdarbību, jāievēro un jāpilda attiecībā pret valsti un sabiedrību kopumā. Tāpat ir noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz produktu un pakalpojumu izplatīšanu ārpus...

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Informācija atjaunota: 02.09.2021. Uzņēmuma dibināšana un uzņēmējdarbības uzsākšana sākas ar biznesa ideju, kas var būt gan Jums labi zināma sfēra, gan hobijs. Uzņēmējdarbības uzsākšana sevī ietver uzņēmuma reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā (UR), uzliek atbildību pildīt visus nepieciešamos pienākumus, t.sk., nodokļu maksāšanu, reģistrējot izvēlēto nodokļu režīmu Valsts ieņēmumu dienestā (VID).  Uzsākot uzņēmējdarbību, jautājumi var būt daudz un dažādi,...

Uzņēmējdarbības izbeigšana

Uzņēmējdarbības izbeigšana

Informācija atjaunota: 12.05.2021.   Veicot saimniecisko darbību, pārmaiņas var skart pašu uzņēmēju, uzņēmējdarbības vidi, un, atsevišķos gadījumos, tas nozīmē arī uzņēmējdarbības izbeigšanu. Laika gaitā var notikt pārmaiņas gan saistībā ar pašu uzņēmēju, gan uzņēmējdarbības vidi, un, atsevišķos gadījumos, tas nozīmē arī uzņēmējdarbības izbeigšanu. Uzņēmums var tikt attīstīts, pārdots, tas var piedzīvot īpašnieku maiņu, apvienošanu, reorganizāciju...