Veselīgs dzīvesveids

Veselīgs dzīvesveids

Aktualizēts: 19.07.2021.   Lai saglabātu labu veselību, nepieciešams regulāri pievērst uzmanību dzīvesveidam – veselīgam uzturam, fiziskām aktivitātēm, emocionālai labsajūtai un veselības pārbaudēm. Veselīga dzīvesveida plānošanā noderīgi arī dažādi e-risinājumi, kas ļauj informāciju un pakalpojumus saņemt ātri un attālināti....

Invaliditātes noformēšana un ar invaliditāti saistītās formalitātes

Invaliditātes noformēšana un ar invaliditāti saistītās formalitātes

Aktualizēts: 21.07.2021.   Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Ar invaliditāti saistīto dokumentāciju persona iestādēm ērtā veidā var iesniegt un pārskatīt, ja vien ir pieejams dators un identifikācijai nepieciešamā informācija.   Savukārt prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti...

Veselība darbavietā

Veselība darbavietā

Informācija atjaunota: 21.07.2021.   Lai Jūs, kā darba ņēmējs, atbildīgi un atbilstoši noteiktajām prasībām, rūpētos par savu veselību darbavietā, ir būtiski zināt, kāds atbalsts ir pieejams, ja gadās saslimt vai gūt traumu, kā jārīkojas ilgstošas saslimšanas gadījumā. Darba ņēmējam ir svarīgi zināt savas tiesības un arī pienākumu pret darbavietu un darba devēju....

Informācija par manu vai bērnu veselību

Informācija par manu vai bērnu veselību

Informācija atjaunota: 04.06.2021.   Saņemot medicīnisko aprūpi, par pacientiem tiek uzkrāta dažāda informācija, piemēram, par ārsta apmeklējumiem, diagnozēm, diabēta datiem, jaundzimušā datiem u.c. Ir dažādi veidi, kā noskaidrot, kādi dati par personu ir uzkrāti dažādos reģistros. Portālos pieejamā personas informācija ir privāta un aizsargāta – tā ir pieejama tikai Jums un pilnvarotai ārstniecības personai.  ...