Mājoklis, pārcelšanās

Ceļojuma un dzīvesvietas reģistrēšana ārzemēs

Ceļojuma reģistrēšana

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas pārziņā esoša informācijas sistēma. Tajā var reģistrēties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam ir Latvijā izdots personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), un kurš plāno doties uz ārzemēm ceļojumā, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

 

Ja būsiet reģistrējies Konsulārajā reģistrā, Ārlietu ministrijas pārstāvji varēs ātrāk nepieciešamības gadījumā operatīvi Jums sniegt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

 

Reģistrācija pieejama portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Elektroniska reģistrēšanās Konsulārajā reģistrā.

 

Vienlaikus iespējams iesniegt informāciju par cilvēkiem, ar ko ceļosiet kopā, par apmešanās vietām, kontaktpersonām un apdrošināšanu.

 

Vairāk informācijas par reģistrēšanos Konsulārajā reģistrā, kā arī e-pakalpojuma izpildes video pamācību atradīsiet dzīves situācijas aprakstā Ceļošana.

Pastāvīgas dzīvesvietas reģistrēšana ārzemēs

Plānojot uzturēties ārzemēs ilgāk par sešiem mēnešiem, jāņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka – katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

 

Ja pārceļaties uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs, par jauno dzīvesvietu Jums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) jāpaziņo 3 mēnešu laikā. Ja ārzemēs maināt dzīvesvietas adresi, par to Jums PMLP jāpaziņo 30 dienu laikā.

 

Lai PMLP paziņotu par savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārzemēs elektroniski, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.

 

Paziņot par dzīvesvietas adresi ārzemēs varat arī aizpildot iesniegumu (lejupielādējams doc formātā) vai uzrakstot brīvas formas iesniegumu, kurā Jums jānorāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārzemēs.

 

Aizpildītu iesnieguma orģinālu kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju varat:

 

Kad būsiet reģistrējuši dzīvesvietu ārzemēs, ziņas par Jūsu iepriekšējo dzīvesvietas adresi Fizisko personu reģistrā automātiski tiks aizstātas ar datiem par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā, ko iespējams izdarīt elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

 

Ja Jums nepieciešami dati par savu nekustamo īpašumu un tajā deklarētajām personām, lasiet informāciju dzīves situācijas aprakstā Mani dati valsts reģistros.

Scroll Up