Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Ceļvedis digitālajā kultūras mantojumā

Iepazīstoties ar digitālo kultūras mantojumu, ir iespēja izmantot plaši pieejamus digitālos resursus. Šādi universāli digitālā kultūras mantojuma informācijas avoti var būt bibliotēkas, elektroniskie bibliotēku kopkatalogi un tīmekļa vietnes, kas ietver vispārīgu informāciju par kultūru.

 

Atbalsts dažādas informācijas ieguvē ir Latvijas publiskās bibliotēkas, kurās ir pieejami datori un bezmaksas internets. Ja esat nokavējis bibliotēkas darba laiku, atcerieties, ka pie bibliotēkas, 10 metru rādiusā ir pieejams bezmaksas WI-FI internets (ja ēkas konstrukcija to atļauj). Pēc atrašanās vietas sev tuvāko bibliotēku varat noskaidrot portālā Kulturasdati.lv. Tāpat šajā portālā iespējams sameklēt informāciju arī par citām kultūras iestādēm un organizācijām.

 

Viena no informācijas meklēšanas priekšrocībām bibliotēkās ir iespēja izmantot bibliotekāru konsultācijas. Šāda palīdzība var būt noderīga, arī izmantojot bibliotēku kopkatalogus un datu bāzes. Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā vai meklēšanas vietnē Primolatvija.lv varat sameklēt un pasūtīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un augstskolu bibliotēkās pieejamos izdevumus saņemšanai bibliotēkā, kā arī varat piekļūt atsevišķiem resursiem šo bibliotēku veidotajās un abonētajās datu bāzēs.

 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido tādi nozīmīgi resursi kā portāls Periodika,  Grāmatu portāls,  digitalizētu fotoattēlu kolekcija Zudusī Latvija, Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija, un citas nesen publicētas kolekcijas. Digitālo bibliotēku iespējams izmantot ar vai bez autorizēšanās portālā. Materiāli ir pieejami bez maksas. Daļa materiālu ir aizsargāti ar autortiesībām un pieejami tikai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas publiskajās bibliotēkās klātienē.

 

Lai plašāk iepazītos ar digitālās bibliotēkas izmantošanu, skatiet video “Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portāls”.

 

 

Ja interesējaties par visaptverošām tēmām vai meklējat kādu konkrētu informāciju, piemēram, par valsts vēsturi, personībām, uzticams informācijas avots ir Nacionālā enciklopēdija.

Scroll Up