Izglītība

Centralizētie eksāmeni

Ja esat jau ieguvis vidējo izglītību, bet, lai iestātos iecerētajā studiju programmā, nepieciešams centralizētais eksāmens (CE), kuru neesat kārtojis, iegūtais vērtējums nav pietiekams, vai vēlaties rezultātu uzlabot, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

 

Informācija par augstskolām, kurās pieejama CE kārtošana, eksāmenu datumiem un maksu, pieejama Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē.

Scroll Up