Uzņēmējdarbība

Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu

Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanu un projektu pieteikumu iesniegšanu un īstenošanu, dalību ES fondu līdzfinansētās programmās un projektos:

  • Drošs elektroniskais paraksts (eParaksts) – dokumentu elektroniskai parakstīšanai, kas saistīti ar projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, dalību ES fondu līdzfinansētos projektos, programmās. Detalizētāka informācija pieejama dzīves situācijā Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu.
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb E-adrese – drošai un ērtai saziņai ar valsts iestādēm, kas administrē un uzrauga ES fondu finansējumu. Detalizētāka informācija par E-adresi pieejama portāla Latvija.lv sadaļā Jautājumi par E-adresi
  • Nodokļu nomaksas statusa pārbaude – elektroniskai nodokļu nomaksas statusa pārbaudes veikšanai. Detalizētāka informācija pieejama portāla Latvija.lv pakalpojuma kartītē “Nodokļu nomaksas statusa pārbaude”.
  • Iesniegums iestādei – lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu iesniegšanai atbilstošajai iestādei jautājumos, kas saistīti, piemēram, ar projektu īstenošanu, ES fondu finansējuma saņemšanu vai dalību projektos, programmās ar ES fondu līdzfinansējumu. Detalizētāka informācija pieejama, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
  • Saziņai ar iestādēm lūdzam izmantot e-pakalpojumu E-adrese.
Scroll Up