Tiesību aizsardzība

Citi risinājumi

Nodokļu parādu nomaksa

Nodokļu normatīvajos aktos ir paredzētas vairākas iespējas, lai gan fiziskām, gan juridiskām personām, kam izveidojušies nodokļu parādi, atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu nomaksu.

 

Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu nomaksu, likumos paredzētas vairākas iespējas:

 

  • nodokļu samaksas termiņa pagarināšana,
  • termiņa atlikšana,
  • vienošanās noslēgšana ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

 

Izvēloties sev piemērotāko nomaksas risinājumu, nodokļu maksātājam jāņem vērā nodokļu parāda rašanās iemesls, tā esamības ilgums un tas, vai jau ir uzsāktas parāda piedziņas darbības. Vairāk par pieejamajām iespējām lasiet VID tīmekļa vietnē.

Kredītu reģistrs un kredītinformācijas biroji

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas izveidota un uzturēta valsts informācijas sistēma, kurā tiek vāktas ziņas par fizisko un juridisko personu kredītsaistībām, saņemtajiem un sniegtajiem galvojumiem un to pieļautajiem maksājumu kavējumiem. Vietnē mana.latvija.lv un Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas vietnē varat pieprasīt pārskatu par saistībām, kurā tiks uzrādīta informācija par Jūsu spēkā esošajām saistībām (saņemtiem kredītiem un garantijām) un sniegtajiem galvojumiem, kā arī tām saistībām, kuras ir izbeigušās pēdējo 10 gadu laikā.

 

Ziņas Kredītu reģistrā iekļauj Kredītu reģistra dalībnieki, kas ir visas kredītiestādes un ar kredītiestādēm saistītas sabiedrības, kuras kreditē, krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” un Valsts kase.

 

Personu kredītinformāciju var iegūt arī kredītinformācijas biroju uzturētajā datu bāzē.

Ārpustiesas parādu restrukturizācija Latvijā

 

Pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, finanšu grūtībās nonākušajam saimnieciskās darbības veicējam (parādniekam) un kreditoriem ir iespēja veikt savstarpēji saskaņotu parādu restrukturizāciju jeb parādu ārpustiesas restrukturizāciju, kā rezultātā abas puses cenšas panākt vienošanos, lai izmainītu parāda atmaksas nosacījumus, ļaujot parādniekam turpināt saimniecisko darbību.

 

Vairāk lasiet informatīvajā materiālā Vadlīnijas “Ārpustiesas parādu restrukturizācija Latvijā.

Mazā un vidējā lieluma uzņēmumiem Latvijā, kas saskaras vai drīzumā var saskarties ar finanšu grūtībām, savlaicīgi un proaktīvi risināt šīs grūtības, var palīdzēt Labās prakses vadlīnijas lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās.

Scroll Up