Lauksaimniecība un vide

Citu sugu dzīvnieku reģistrēšana un notikumu paziņošana

Tāpat kā liellopus, cūkas un citus biežāk sastopamos lauksaimniecības dzīvniekus, arī citu sugu lauksaimniecības dzīvniekus (mājputnus, kažokzvērus, briežus, kamieļu dzimtas dzīvniekus u.c) nepieciešams reģistrēt un par tiem sniegt atskaites. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam ir obligāti jāievēro dzīvnieku reģistrēšanas prasības (skat. sadaļu “Ganāmpulka reģistrēšana”).


Tā saukto citu sugu dzīvnieku (mājputnu, trušu, kažokzvēru, savvaļas sugu, akvakultūras dzīvnieku) īpašniekam vai turētājam divas reizes gadā (uz 1.janvāri un 1.jūliju)  Lauksaimniecības datu centram (LDC) ir jāiesniedz Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē.


Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē  iesniedzams  attiecīgā mēneša laikā.

 

Ņemiet vērā –  ja pēc noziņotā atskaites datuma kādā no novietnēm ir notikušas izmaiņas bišu saimju, trušu, mājputnu, savvaļas dzīvnieku skaitā vai ir reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus, trušus, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti vēlreiz jāaktualizē esošo dzīvnieku skaits visās novietnēs.

 

Lai iesniegtu pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē:


LDC tīmekļa vietnē, sadaļā  “Veidlapas  un iesniegumu aizpildīšanas kārtība” sameklējiet un aizpildiet veidlapu Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē.

 • Autorizējieties ldc.gov.lv Vienotā autorizācijas sistēmā, sadaļā “Iesniegumi” pievienojot aizpildītu Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē.
 • Elektroniski: ja esat Lauksaimniecības datu centra Elektroniskās ziņošanas ievades sistēmas (EZIS)  reģistrēts lietotājs, pārskatu varat iesniegt tiešsaistē.
 • Izmantojot e-adresi.
 • Pa pastu  Lauksaimniecības datu centram, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010.
 • Klātienē kādā no LDC filiālēm (iepriekš piesakoties).
 • Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi ldc@ldc.gov.lv.

Ziņas nepieciešams sniegt LDC arī par citu sugu dzīvniekiem, piemēram, staltbriežu, dambriežu, stirnu, mājputnu, akvakultūras, kažokzvēru, trušu u.c. lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanu no vienas novietnes uz citu. 


To var izdarīt, izmantojot EZIS vai aizpildīt un iesniegt LDC Dzīvnieku kustības ziņojumu:

 • Izmantojot e-adresi.
 • Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi ldc@ldc.gov.lv.

Par dzīvnieku pārvietošanu jāsniedz ziņas LDC 7 dienu laikā pēc notikuma, iesniedzot Dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju vai izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS).


Citu sugu dzīvniekiem, kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai nepieciešams apzīmēt ar konkrētajām sugām paredzētajām krotālijām, ja dzīvnieks tiek pārvietots. Īpašnieks, pārvietojot savā ganāmpulkā esošos citu  sugu dzīvniekus uz tam piederošu kautuvi, tos var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta dzīvnieku izsekojamība un kautuve ir iekļauta Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzīto dzīvnieku kautuvju reģistrā.

Bišu saimju reģistrēšana

Dzīvnieku  īpašniekam vai turētājam ir obligāti jāievēro reģistrēšanas prasības attiecībā uz bišu saimēm:

 • Jāreģistrē ganāmpulks un novietne – nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu Ganāmpulka kartīti  un Novietnes kartīti;
 • Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu izmantojot e-adresi;
 • Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi ldc@ldc.gov.lv;
 • LDC datubāzē bišu saimju skaits (stropi) jāreģistrē katrā novietnē atsevišķi.
 • 2 reizes gadā (uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri) LDC ir  jāsniedz pārskats  par bišu saimju skaitu (pārskats par bišu saimēm). Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Pārskatu  par bišu saimēm varat iesniegt:


Īpaši uzmanīgiem jābūt tiem īpašniekiemkuriem medus bites tiek turētasvairākās novietnēs. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē bišu saimju skaits visās novietnēs.

 

Par bišu saimju pārvietošanu ir jāpaziņo LDC 7 dienu laikāizmantojot  Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS)  vai papīra formā – aizpildot un nosūtot LDC Dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju.


Ja bišu saimi laikaposmā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto uz nektāraugu platībām, tās īpašnieks vai turētājs LDC var nesniegt informāciju par bišu saimju pārvietošanu. Pārējos gadījumos jāsniedz kustības ziņojums.


Ja dravas īpašniekam vai turētājam ir bioloģiskā saimniecība, tad papildus ir obligāti jāievēro gan Eiropas Savienības (ES) normatīvos aktos (Regula Nr.834/2007), gan 2015. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 171 noteiktās prasības par bioloģisko ražošanu:

 • Papildus obligātajiem atskaites datumiem (uz 1. maiju un 1. novembri)laika posmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir jāiesniedz LDC pārskats par bišu saimēm, ja saimniecībā ir izmaiņas bišu saimju skaitā (pārdod, pērk, ienāk spiets vai aiziet bojā). Bioloģisko maksājumu rēķina tikai par šajā periodā uzskaitītām bišu saimēm.
Scroll Up