Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Dabas aizsardzības starptautiskās normas

Lai aizsargātu apdraudētu dzīvnieku un augu sugu pastāvēšanu, gandrīz visās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) valstīs, ieskaitot Latviju, spēkā ir CITES konvencija – “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām”. CITES konvencijā pavisam ir iekļauti vairāk nekā 30 tūkstoši savvaļas sugu. Atkarībā no to apdraudētības pakāpes CITES konvencijā šīs sugas ir sadalītas trīs pielikumos (I, II, III) savukārt Eiropas Savienības likumdošanā sugas sadalītas četros pielikumos (A, B, C, D). Ar Latvijā savvaļā sastopamo CITES sugu sarakstu iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) tīmekļa vietnē.

 

Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES konvencijā iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir DAP. Lai saņemtu atļauju vai sertifikātu starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, Jums jāsagatavo iesniegums un atbilstošas formas veidlapa (Pieteikums ceļojošās izstādes sertifikātamPieteikums CITES atļaujai vai Pieteikums CITES sertifikātam (izmantošanai tikai Eiropas Kopienā)) un jāiesniedz DAP. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iespējams nosūtīt uz oficiālo iestādes e-pastu pasts@daba.gov.lv vai e-adresi. Iesniegumu varat iesniegt arī portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.  Par CITES atļauju ir jāmaksā valsts nodeva.

 

Piemērs: Jūs Latvijā vēlaties ievest CITES konvencijā iekļautas sugas īpatņus – gliemežvākus. Jūs no valsts, kuras teritorijā esat legāli ieguvis šos gliemežvākus, esat saņēmis vajadzīgo CITES (re)eksporta atļauju. Izbraucot no valsts, kurā ieguvāt gliemežvākus, robežšķērsošanas vietā muitas amatpersona Jums prasa uzrādīt attiecīgo atļauju un deklarēt izvedamo CITES īpatni. Iebraucot Latvijā, robežšķērsošanas vietā Latvijas muitas amatpersona Jums prasa uzrādīt DAP izsniegto importa atļauju un noformēt standarta importa muitas deklarāciju CITES īpatņa ievešanai. Jūs kā maksas pakalpojumu deklarācijas noformēšanā varat izmantot, piemēram, muitas brokera vai cita speciālista palīdzību, kurš sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

 

Plašāk par nosacījumiem CITES preču pārvietošanai lasiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē, šķirklī “CITES preces (Savvaļas dzīvnieku un augu sugas īpatņi)”.

Scroll Up