Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Dabas pieminekļi

Aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi tiek klasificēti kā dabas pieminekļi.


Par aizsargājamiem kokiem tiek uzskatīti dižkoki – lieli un veci koki, kam ir dabas aizsardzības, kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Informācija par dižkoku izpēti un uzskaiti pieejama DAP materiālā.


Izmantojot Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS karti, Jūs varat redzēt, kurās Latvijas teritorijās aug dižkoki, kā arī pievienot savus atrastos dižkokus kartē. Latvijas valsts simtgades programmas tīmekļa vietnē, sadaļā “LV100 Dižošanās” varat atrast pamācību dižkoku mērīšanai, kā arī aizpildīt izklaidējošu testu. Ja vēlaties iesaistīties dižkoku saglabāšanā, iepazīstieties ar Latvijas Dabas fonda “Dižkoku atbrīvošanas ceļvedi”.


Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 dendroloģiski un kultūrvēsturiski vērtīgas teritorijas, kas ir piemērotas sabiedrības izglītošanai un atpūtai. Plašāku ieskatu Latvijas dendroloģisko stādījumu daudzveidībā sniedz DAP sagatavotie dendroloģisko stādījumu apraksti.

Apstiprinātajā aizsargājamo aleju sarakstā ir 64 alejas (Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”). DAP sagatavotajā sarakstā iespējams plašāk iepazīties ar šo aleju aprakstiem.


Savukārt aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstā ir 214 teritorijas, kas ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus (Ministru kabineta 2001.gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”).


Ieskatu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko veidojumu daudzveidībā sniedz DAP sagatavotie ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko veidojumu apraksti.


Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu ģeotelpiskie dati pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Scroll Up