Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Dabas un vides aizsardzība

Aktualizēts: 31.05.2021.

 

Mūsu ikdienas izvēles un darbības nereti uz vidi atstāj lielāku ietekmi nekā mēs domājam, tāpēc ir svarīgi apzināties galvenos vides un dabas aizsardzības principus. Mūsdienu informācijas laikmetā, izmantojot dažādus digitālos rīkus, iesaistīties dabas un vides aizsardzībā kļūst arvien vienkāršāk.

Aizsargājamās dabas teritorijas

Latvijā ir noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi,...

Dabas pieminekļi

Aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi tiek klasificēti kā dabas pieminekļi. Par aizsargājamiem kokiem tiek uzskatīti dižkoki...

Augu un dzīvnieku aizsardzība

Aizsargājamie augi un dzīvniekiAr augu aizsardzību šī apraksta kontekstā saprotama īpašu un retu augu aizsardzība dabā. Pirmais priekšnoteikums, lai Jūs varētu...

Medības

Medības lielā mērā ietekmē gan dabas, gan cilvēku intereses, un šī nodarbe ir pakļauta regulējumam. Lai nodrošinātu dzīvnieku saglabāšanos dabā,...

Makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja

Lai nodrošinātu zivju sugu saglabāšanos dabā, makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja ir pakļautas regulējumam. Ir noteikts iegūstamo zivju un...

Vides piesārņojuma ierobežošana

Vides piesārņojums ir tiešas sekas cilvēku darbībai. Jo bezatbildīgāka un visaptverošāka ir cilvēku darbība, jo dažādāks un plašāks ir mūsu...

Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana

Latvijā kārtību, kādā notiek atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums. No tā izrietošās atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas vadlīnijas...

Vides kvalitātes dati

Izvēloties sev dzīvesvietu vai vietu, kur atpūsties, vēlamies sastapties ar tīru, sakārtotu un veselībai nekaitīgu vidi. Lai izvairītos no negaidītiem...

Dabas aizsardzības starptautiskās normas

Lai aizsargātu apdraudētu dzīvnieku un augu sugu pastāvēšanu, gandrīz visās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) valstīs, ieskaitot Latviju, spēkā ir CITES konvencija – “Par...

Noderīgi resursi

Līdzdalība Ja vēlaties iesaistīties dabas un vides aizsardzībā, tad ieskatieties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas sadaļā  “Daba un vide”....

Scroll Up