Uzņēmējdarbība

Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

Informācija atjaunota: 08.01.2021.


Iepirkums šī apraksta izpratnē ir pirkšanas un pārdošanas darījums starp pasūtītāju (valsts, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām) un piegādātāju (komersantu). Ir svarīgi atcerēties, ka valsts un pašvaldību iestāžu un to kapitālsabiedrību iepirkumus regulē Publisko iepirkumu likums. Mūsdienu digitālajā laikmetā iepirkumu izsludināšana un piedāvājumu iesniegšana ir daudz ērtāka un pārskatāmāka, jo pasūtītājiem un pretendentiem (piegādātājiem) elektroniski vienuviet ir pieejama ar iepirkumiem saistītā informācija, kā arī ir pārskatāmi iepirkumu procesi.


Visi valsts un pašvaldības iestāžu izsludinātie iepirkumi ir publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kuras ietvaros notiek katrs iepirkuma process.

Iepirkumu procedūru veidi un iepirkumu dalībnieku lomas

Ja esat izlēmis sava uzņēmuma preces un pakalpojumus piedāvāt valsts un pašvaldību iestādēm, iepazīstieties ar būtiskākajiem publisko iepirkumu procedūru veidiem,...

Publikācijas par iepirkumiem

Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājam ir tiesības rīkot apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkuma dokumentāciju un informētu viņus par iepirkuma...

Darba uzsākšana Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informāciju par iepirkumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā e-konkursi varat aplūkot arī kā nereģistrēts lietotājs. Lai Jūsu uzņēmums varētu piedalīties iepirkumos un iepirkumu procedūrās,...

Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana iepirkumam

Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā “E-konkursi”, šķirklī Iepirkumi varat aplūkot sistēmā pieejamo iepirkumu sarakstu.   Izmantojot iespēju “Detalizētā iepirkumu meklēšana”, pēc kritērijiem...

Piedāvājuma izskatīšana un iepirkuma konkursa rezultāti

Pēc piedāvājumu atvēršanas pasūtītāja iepirkuma komisijas dalībnieki izveidos atvēršanas sanāksmes protokolu un finanšu piedāvājuma kopsavilkumu. Šos pasūtītāja sagatavotos dokumentus sistēmā varat...

Iepirkuma procedūru prasību un to rezultātu apstrīdēšana

Jums kā piegādātājam ir tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras prasības un tās rezultātus, ja: vēlaties piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskatāt, ka...

Piegādātāja atbilstības pārbaude iepirkuma nosacījumiem

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pierādījumus tam, ka Jūsu uzņēmums ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts.   Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. pantam pretendentam...

Iepirkuma līguma noslēgšana

Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēdz ar to pretendentu, kas atbilst kvalifikācijai, ir iesniedzis atbilstošāko piedāvājumu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma noteiktie...

Scroll Up