Veselība

Darba tiesības

Konsultācijas gan darba tiesību, gan darba aizsardzības jautājumos sniedz Valsts darba inspekcija (VDI), VDI izstrādātie E-pakalpojumi pieejami darba devējiem un darba ņēmējiem.
 
Ja darba devējs pārkāpj darbinieka darba tiesības vai darba aizsardzības prasības Jūsu darbavietā vai esat ievērojis pārkāpumus citur, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana” (E-pakalpojuma lietošanas instrukcija), Jūs varat paziņot par to elektroniski VDI. Svarīgi atcerēties, ka jebkuras nepieciešamības vai problēmas gadījumā vispirms jāvēršas pie darba devēja vai uzticības personas darbavietā. Tikai tad, ja darba devējs nereaģē uz lūgumu, atsakās situāciju risināt, vai ir citi iemesli, kas traucē problēmas atrisināšanai, vērsieties pēc palīdzības atbilstošajā iestādē. Atzinumu no VDI par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā, var saņemt elektroniski.
 
Uz sūdzību darba devējam jāatbild ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja pēc tam vēlaties vērsties VDI, saglabājiet savas sūdzības vai iesnieguma kopiju vai nodrošiniet citus pierādījumus sarakstei ar darba devēju.
 
Jautājumu gadījumā ieteicams vērsties pie ārsta, kurš izsniedzis darbnespējas lapu, veicis obligāto veselības pārbaudi vai personas arodslimību izmeklēšanu. Ja saglabājas jautājumi vai neskaidrības par darbnespējas lapas izsniegšanas kārtību, OVP rezultātiem vai lēmumu par arodslimības noteikšanu, varat vērsties Veselības inspekcijā, izmantojot e-adresi vai e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”. Tāpat ar iesniegumu VDI varat ziņot par pārkāpumiem, kurus novērojat darbavietā vai citur.

Scroll Up