Uzņēmējdarbība

Darba uzsākšana Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informāciju par iepirkumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā e-konkursi varat aplūkot arī kā nereģistrēts lietotājs. Lai Jūsu uzņēmums varētu piedalīties iepirkumos un iepirkumu procedūrās, iesniedzot piedāvājumus EIS, Jums uzņēmums ir jāreģistrē EIS. Savukārt, ja iepirkumam paredzēta piedāvājumu/ pieteikumu iesniegšana ārpus EIS, papildu informācijas saņemšanai iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju, kas ir pieejama arī nereģistrētiem lietotājiem, vai sazinieties ar pasūtītāju. Par EIS atbildīgā iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).

Lai reģistrētos EIS:

1. Aizpildiet veidlapas:

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu un sākotnējā administratora pilnvarojumu  (jāparaksta piegādātāja pārstāvēt tiesīgai (paraksttiesīgai) personai);

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu  (jāparaksta e-iepirkumu sistēmā darboties pilnvarotajam administratoram);

2. Aizpildītās veidlapas iesniedziet Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA). Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus varat nosūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai uz iestādes e-adresi, vai papīra formā nosūtot pa pastu Alberta ielā 10, Rīga, LV-1010.

Pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas VRAA 3 darba dienu laikā reģistrēs Jūsu uzņēmumu kā EIS sistēmas dalībnieku un izveidos lietotāju ar lomu – “Piegādātāja administrators”. Savā e-pastā saņemsiet pieejas datus sistēmai – lietotāja vārdu, paroli un kodu karti.

EIS e-konkursu apakšsistēmā ir 3 lietotāju lomas, kuras piegādātāja administrators var piešķirt reģistrētajiem lietotājiem:

1. Piegādātāja paraksttiesīgā persona – organizācijas paraksttiesīgā persona vai persona, kas pilnvarota parakstīt piedāvājumu komersanta vārdā EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī uzdot jautājumus pasūtītājam un atbildēt uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem;

2. Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs – persona, kas veic darbības e-konkursu apakšsistēmā, lai sagatavotu un sistēmā saglabātu kā pabeigtu komersanta piedāvājumu;

3. Piegādātāja vadītājs – persona, kas e-konkursu apakšsistēmā izvēlas atbildīgos par piedāvājuma iesniegšanu attiecīgajam iepirkumam, kā arī uzdod jautājumus pasūtītājam un atbild uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem.

Lai sagatavotos darbam ar EIS e-konkursu apakšsistēmu, piegādātāja lietotājiem ir jāpiešķir attiecīgās lietotāja lomas. Ja tiek veidots jauns lietotājs vai esošajam lietotājam tiek mainīti piekļuves dati (parole, kodu karte), lietotājam tiek nosūtīts e-pasts ar pieejas datiem sistēmai.

Scroll Up