Veselība

Darbnespējas lapas saņemšana

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski. To veic pacienta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts.

 

Ja slimojat ilgāk par 10 dienām, Jūs varat saņemt slimības pabalstu. Tāpat pabalstu varat saņemt arī, ja esat strādājošs bērna vecāks un, slima bērna kopšanas dēļ, Jūs nevarat ierasties darbā. Slimības pabalstu piešķir, ja saslimušais bērns ir jaunāks par 14 gadiem.

 

Kā iesniegt e-darbnespējas lapu?

  1. Kad esat atveseļojies un gatavs atgriezties darbā, ārsts, kurš ir atvēris e-darbnespējas lapu, to arī noslēgs.
  2. Kad e-darbnespējas lapa ir noslēgta, šī informācija automātiski tiek nosūtīta Valsts ieņēmuma dienestam (VID). Jūsu darba devējs redzēs šo informāciju nākamajā dienā pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas VID EDS. Ja tika izsniegta e-darbnespējas lapa B, tad informācija par to tiek nosūtīta arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).
  3. Ja  tika noslēgta e-darbnespējas lapa A, tad nekādas turpmākās darbības Jums nav jāveic.
  4. Ja tika noslēgta e-darbnespējas lapa B, varat pieprasīt slimības pabalstu no VSAA.

 

Ja darbnespējas lapa ir atvērta elektroniski, darbnespējas lapas B slimības pabalsta piešķiršanai ir tikai jāiesniedz iesniegums VSAA. To var izdarīt:

  • izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, no saraksta izvēloties “E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai”, ievadiet prasīto informāciju un iesniedziet; Iesniegumā noteikti jānorāda e-darbnespējas lapas numurs!

 

 

  • iesniedzot VSAA nodaļai adresētu iesniegumu (izmantojot veidlapu vai pieprasījumu brīvā formā) elektroniski,  izmantojot e-adresi, vai uz e-pasta adresi pasts@vsaa.gov.lv. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Informācija par Jūsu darbnespējas lapām, to statusiem un numuriem ir pieejama portālā Latvija.lv e-pakalpojumā “Saņemtās Darbnespējas lapas”.

Scroll Up