Mājoklis, pārcelšanās

Darbs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti, tostarp EURES tīkla ietvaros, darba meklētājiem sniedz konsultācijas par NVA atbalstu un pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā. EURES tīkla pakalpojumi pieejami visiem ES iedzīvotājiem.

 

Pie Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem Jūs varat iegūt informāciju par:

 

  • nodarbinātības iespējām Latvijā un reģistrēšanos NVA;
  • prasmēm un darba pieredzei piemērotām darba vakancēm;
  • NVA piedāvātajiem pakalpojumiem (apmācību un nodarbinātības iespējas);
  • par darba un dzīves apstākļiem Latvijā;
  • noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā;
  • vispārēju informāciju par biznesa uzsākšanu;
  • par sociālo sistēmu, nodokļiem, dokumentu kārtošanas procedūrām un citiem ar likumdošanu saistītajiem jautājumiem;
  • par sociālās koordinēšanas jautājumiem, piemēram, bezdarbnieka pabalsta vai pensijas eksportu.

 

Tāpat pēc informācijas par NVA pakalpojumiem varat vērsties Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 

Pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam varat izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

 

Vairāk par darba meklēšanu pēc atgriešanās Latvijā un citām iespējām lasiet NVA tīmekļa vietnē un dzīves situācijas aprakstā Darba zaudēšana un meklēšana.  Noderīgu informāciju iebraucējiem meklējiet arī tīmekļa vietnē integration.lv.

 

Noderīgu informāciju, ja esat strādājis ES un vēlaties atgriezties Latvijā, lasiet NVA informatīvajā materiālā. Informāciju par pabalstiem atgriežoties Latvijā pēc darba ES lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

 

Strādājot Latvijā un kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Šveicē, ir tiesības pieprasīt pensiju no katras dalībvalsts. Pensija Latvijā netiek piešķirta par tiem apdrošināšanas periodiem, par kuriem cilvēks saņem vai viņam ir tiesības saņemt pensiju no citas valsts.

Ārzemniekam

Ārzemnieks ir jebkura persona, kas nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis. Eiropas Savienības (ES), Lihtenšteinas, Islandes, Norvēģijas, Šveices pilsoņiem (Savienības pilsoņiem), lai ieceļotu, uzturētos un strādātu Latvijā, nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Savienības pilsonis var uzsākt darbu pēc darba līguma noslēgšanas. Savienības pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par trim mēnešiem nepārtraukti, ir jāreģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un jāsaņem reģistrācijas apliecība, taču šī reģistrācija nav nepieciešama līdz sešiem mēnešiem termiņam, ja Savienības pilsonis uzturas ar mērķi atrast darbu.

 

Trešo valstu pilsoņu nodarbinātībai pastāv ierobežojumi:

 

 

Vairāk informācijas lasiet PMLP tīmekļa vietnē. Darba devējs uzņemas pilnu atbildību gan par ārzemnieka nodarbinātību, gan uzturēšanos (dzīvesvieta un veselības aprūpe), gan nepieciešamības gadījumā – izraidīšanas izdevumiem.

Scroll Up